10-12 Eylül’de İstanbul Teknik Üniversitesi “Bilim, Teknoloji ve Toplum” Ana Bilim Dalı Başkanlığı ile İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü ev sahipliğinde Ayazağa Kampüsü’nde gerçekleşecek STS TURKEY 2019 Toplum İçin Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Konferansı bu yıl sanatsal faaliyetler üzerinden de tartışma ortamı oluşturmayı hedefliyor. Biyolojik ve teknolojik yapıtaşlardan oluşan organizmaları niteleyen siborg kavramı ve teorisinden yola çıkarak hazırlanan Siborg Karşılaşmalar sergisi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde bulunan konferans alanında katılımcılarla buluşacak.

Sergi metni aşağıda yer almaktadır.

 

Siborg Karşılaşmalar
Katılımcılar: Ayşe Melis Okay, Beyza Dilem Toptal, Burak Kaynar, Burak Taşdizen, Umut Özöver, Öykü Sorgun, Pelin Günay

‘Siborg Karşılaşmalar’, zamanın dışında; ne geçmişte ve gelecekte ne de şimdide, cins ve cinsiyetin ötesinde, insan ve insan-olmayanın birlikteliğinden doğan melezlerden oluşan bir evren deneyimi sunar. Entegre devrelerin ve bir yere ait olmama hislerinin dualitelerinde, şeylerin düzenine kafa tutarak yaşarlar.

Yurtsuz bir yerli olarak, siborg alemine ait kesitlerle karşılaşacaksın. Bu yaratımda siborg; etten ve kemikten vücut bulmuş veya bulmamış; politik, şiirsel, canlı veya cansız, dijital ve/veya mekanik bir müdahaledir. Bu sergide, kurgu ve gerçekliğin iç içe geçtiği bir hikaye; siborg teorisi, feminist tekno bilim, insan geliştirme, laboratuvar çalışmaları, engellilik/-ebilirlik ve nesne politikaları ile bezenmiştir.

‘Siborg Karşılaşmalar’ , Özyeğin Üniversitesi Tasarım, Teknoloji ve Toplum lisansüstü programı kapsamında 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi Dr. Melike Şahinol’un yürüttüğü Qualitative Methods in STS: Cyborgs and Technobodies dersinin okumalarından ve bu okumalar üzerine gerçekleşen tartışmalardan ortaya çıkmıştır. Sergideki işler, sergi katılımcısını siborg kavramıyla tanıştırmayı hedefler; bunu katılımcıyı hayali bir siborg evreninde yolculuğa çıkararak yapar. Sergideki her iş, dersin diyalog halinde olduğu alanyazınlara göndermeler yaparak, sanat ve tasarım pratikleri aracılığı ile siborg evrenindeki her bir siborgun tekilliğinin ve biricikliğinin altını çizer.