Arsev Umur Aydınoğlu

Dr. Arsev Umur Aydınoğlu interdisipliner bir sosyal bilimcidir. Doktora çalışmasını 2011’de Tennessee Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra, ABD’de Güney Karolina Üniversitesi’nde ve NASA’da çalışmış, Japonya’da ELSI’de araştırmalar yapmıştır. Araştırma konusu interdisipliner araştırma işbirlikleri olmakla birlikte; sanal takımlar, araştırma verileri yönetimi, astrobiyoloji, hayatın kökleri, karmaşık adaptif sistemler teorisi; değerlendirme çalışmaları, tasarım odaklı düşünce, bilim ve teknoloji çalışmaları ve bilim iletişimi gibi konularda yayın yapmıştır. Türkiye Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Ağı kurucu üyelerinden biri ve Blue Marble Space Institute of Science’ın üyelerindendir.
+90 312 210 3864
arsevu@gmail.com

 

Harun Kaygan

Dr. Harun Kaygan ODTÜ’de endüstri ürünleri tasarımı eğitimi aldıktan sonra doktorasını 2012 yılında Brighton Üniversitesinde tamamladı. Araştırmalarında tasarımın toplumsal ve politik etkilerine odaklanır, bunun için ANT ve diğer yeni materyalist teorik çerçevelerden faydalanır. Güncel araştırma alanlarını, ürün geliştirme bağlamında beden ve biyopolitika ile sosyal tasarım ve tasarım aktivizmi oluşturuyor. Şu anda, ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapıyor.
+90 312 210 2231
hkaygan@metu.edu.tr

 

Melike Şahinol

Melike Şahinol (Dr. rer. soc.) Orient-Institut Istanbul’da araştırmacı ve “İnsan, Tıp ve Toplum” araştırma alanını yönetiyor. Şahinol, Universität Duisburg-Essen’de sosyoloji, siyasi bilimler ve psikoloji okudu. Doktora çalışmaları kapsamında, 2009 yılında Harvard Kennedy School of Government’ta Bilim, Teknoloji ve Toplum Programı’na katıldı. “Tekno-serebral Özne” başlıklı sosyoloji dalındaki doktorasını 2015 yılında, Eberhard-Karls Universität Tübingen’de tamamladı. Güncel araştırmalarında sağlık alanında üç boyutlu baskı kullanımı konusuna odaklanmaktadır. Buna ek olarak, insan geliştirme bağlamında Türkiye’de biyoteknoloji politikaları üzerine araştırmalarını sürmektedir.
+90 212 293 6067 Ext: 133
sahinol@oiist.org

Ali O. İlhan

Dr. Ali O. İlhan Özyeğin Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü’nde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Yine aynı üniversite bünyesindeki, Tasarım, Teknoloji ve Toplum alanındaki disiplinlerarası lisansüstü programlarının eş yöneticisidir. İlhan, doktora derecesini Washington State Üniversitesi’nde 2013 yılında tamamladı. Ayrıca, İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden lisans derecesini (2003) ve yüksek lisans derecesini (2007) aldı.
+90 216 564 9714
ali.ilhan@ozyegin.edu.tr 

 

 

 

Emine Öncüler Yayalar

Dr. Emine Öncüler Yayalar Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünden lisans derecesi, ardından Columbia Üniversitesi Sosyoloji bölümünden yüksek lisans ve doktora derecesi alan Emine Öncüler Yayalar, Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde Toplum, Bilim ve Teknoloji dersini vermektedir.  İlgi alanları arasında uzmanlar sosyolojisi (sociology of expertise), sağlık sosyolojisi ve katılımcı teknoloji konuları bulunmaktadır. Eş yazarı olduğu Otizm Salgını: Otizm Salgının Toplumsal Kökenleri adlı kitap bu alanların kesişim noktasına odaklanmıştır.
+90 312 290 3486
emineonculer@bilkent.edu.tr

 

Şafak Kılıçtepe

Dr. Şafak Kılıçtepe yüksek lisans ve doktorasını Indiana Üniversitesi Bloomington’da sosyal antropoloji alanında tamamlamıştır. Yan dalını aynı üniversitede Cinsiyet Çalışmalarında yaparak, medikal antropoloji alanında uzmanlaşmıştır. Ağustos 2019’da bitirdiği interdisipliner doktora tez çalışmasının başlığı “Üreme Teknolojileri, Pronatalism ve Etnisite: Türkiye’de Konumlandırılmış Üremenin Etnografisi” dir. İlgilendiği alanlar arasında bilim ve toplum çalışmaları, üreme ve üreme teknolojileri, antropolojik demografi, ulus-devlet, kimlik, ırk ve etnisite çalışmaları, cinsiyet, kadınlık ve erkeklik gibi konular bulunmaktadır.
safakkilictepe@gmail.com