STS TURKEY Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Türkiye Araştırma Ağı olarak Türkiye’de Bilim ve Teknoloji Çalışmaları (STS) alanında araştırma ve eğitim faaliyetlerini teşvik ederek alanın görünürlüğünü ve yaygınlığını arttırma amacıyla çalışıyoruz. Farklı alanlardan öğrenciler ile araştırmacıların ilk toplantımızdan beri talebiyle, STS alanının temel teorik çerçevelerini, önemli kavramlarını ve ilgili tartışmalarını alana giriş düzeyinde aktarmayı amaçlayan bir Kış Okulu düzenliyoruz.

STS TURKEY Bilim, Teknoloji ve Toplum Kış Okulu 24-26 Ocak 2019 tarihlerinde Orient-Institut İstanbul’un Cihangir’de yer alan toplantı salonunda gerçekleşecek. 11 farklı konuda 11 farklı bilim insanının eğitim vermesini planladığımız üç gün, katılımcıların kendi konularını tartışmaya açacağı bir yarım günle tamamlanacak. Ders listesini aşağıda bulabilirsiniz.

Ders listesi

STS ve Teknoloji
Teknolojinin toplumsal inşası – Emine Öncüler Yayalar, Öğr. Gr. Dr., Bilkent Üniversitesi
Aktör-ağ teorisi ve sonrası – Harun Kaygan, Dr. Öğr. Üy., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
(Post)Fenomenoloji ve İnsan Teknoloji İlişkileri – Melike Şahinol, Dr., Orient-Institut Istanbul
Feminist STS – Pınar Kaygan, Dr. Öğr. Üy., Orta Doğu Teknik Üniversitesi

STS ve Bilim
Bilim tarihi – Feza Günergun, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi
Bilim felsefesi – Aydan Turanlı, Prof. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilim iletişimi – Arsev Umur Aydınoğlu, Dr. Öğr. Üy., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Bilim ve toplum – Ali O. İlhan, Dr. Öğr. Üy., Özyeğin Üniversitesi

STS ve Hukuk
Robotik, yapay zeka ve hukuk – Başak Ozan Özparlak, Dr., Avukat
Biyotıp ve hukuk – İpek Sevda Söğüt, Dr. Öğr. Üy., Kadir Has Üniversitesi
Biyoetik – Hakan Ertin, Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi

Düzenleyen: STS TURKEY Koordinasyonu
Destekleyen: Orient-Institut Istanbul