STS TURKEY 2019

 

Toplum İçin Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Konferansı

 

10-11-12 Eylül 2019

 

İstanbul Teknik Üniversitesi
Süleyman Demirel Kültür Merkezi, Senato ve Seminer Odası 

 

 

Çağrı Metni ve Başvuru Türleri Kayıt Bilgisi  Mekan ve Konaklama Bilgisi Program ve Değerlendirme Faaliyetleri  Kurullar

 

Tanım ve Amaç

STS TURKEY Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Türkiye Araştırma Ağı, 2017 yılı, Ekim ayında bilim ve teknoloji çalışmaları alanında ulusal ve uluslararası işbirliklerini desteklemek ve bu doğrultuda disiplinler arası ve çok yöntemli bir yaklaşımı savunmak amacıyla kurulmuştur. Platform, Türkiye’de Bilim ve Teknoloji Çalışmaları (BTÇ, BTT, STS) ile ilişkili konularda eğitim ve araştırma faaliyetleri yürüten akademisyen, öğrenci ve araştırmacıları bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Alanda etkileşimi ve işbirliğini teşvik ederken alanın görünürlüğünü arttırmayı hedefleyen STS TURKEY ağı üyeliği, bilim, teknoloji ve tıp alanındaki dönüşümlerin toplumsal bağlamıyla ilgilenen herkese açıktır.

İkinci konferansımız olan, STS TURKEY 2019 Toplum için Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Konferansı, 10-11-12 Eylül 2019’da İstanbul Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

 

 

Destek Verenler
STS TURKEY Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Türkiye Ağı, Inventram

 

 

Ev Sahipleri
İstanbul Teknik Üniversitesi, “Bilim, Teknoloji ve Toplum” Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve Yüksek Lisans Programı
İstanbul Teknik Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü

Etkinlik Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Aydan Turanlı, İstanbul Teknik Üniversitesi (Düzenleme Kurulu Başkanı)
Dr. Öğretim Üyesi Asli Çalkıvik, İstanbul Teknik Üniversitesi (Düzenleme Kurulu)
Dr. Özlem Yılmaz, İstanbul Teknik Üniversitesi (Düzenleme Kurulu)
Dr. Melike Şahinol, Orient-Institut İstanbul (STS TURKEY Koordinasyon)
Dr. Öğretim Üyesi Arsev Umur Aydınoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (STS TURKEY Koordinasyon)
Dr. Öğretim Üyesi Harun Kaygan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (STS TURKEY Koordinasyon)

Konferans Ekibi
Grafik: İstanbul Teknik Üniversitesi-Kurumsal İletişim
Mali İşler: İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı

Bildiri özeti başvuru kriterlerini içeren çağrı metnine bu bağlantıdan da ulaşabilirsiniz.

 

STS TURKEY iletişim

ststurkey.net
facebook.com/ststurkey
twitter.com/ststurkey

Konferans hakkında iletişime girmek için: konferans@ststurkey.net