Bildiri özeti son teslim tarihi: 20 Mart 2019 7 Nisan 2019

Kabul edilen bildirilerin açıklanması: (Yeniden duyurulacaktır)

Konferans dili: Türkçe

Çağrı Metni
Son 20 yılda başdöndürücü hızla gelişen ve etkisini tüm alanlarda gösteren bilgi ve iletişim teknolojilerindeki büyük ve hızlı dönüşümler, emek ve üretim süreçlerinden tüketim alışkanlıklarına kadar tüm yaşam biçimimizi dönüştürmekle kalmamış, bilim ve teknolojinin alışılmış düşünce kalıplarını zorlayan yepyeni soru ve sorunları da ortaya koymuştur. Bu sorunların tartışılması ve çözüm önerilerinin oluşturulması, yalnız teknik bilgiye sahip kişileri değil, bilim ve teknolojinin toplumsal, etik, felsefi, siyasal ve kültürel yanıyla ilgili bütün paydaşları ilgilendirmektedir.

Bilim, teknoloji ve insan ve toplum bilimleri arasında köprü oluşturarak, ufuk açıcı bir diyaloga zemin hazırlamak üzere 2017 yılında kurulan Turkish Scholarly Network for Science and Technology Studies (STS TURKEY) adını taşıyan araştırma ve eğitim ağının ikinci büyük kongresi, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Bilim ve teknoloji alanında yaşanan dönüşümlerin, sanal gerçeklikten, tıbba, şehir ve çevreden, yapay zekaya, tasarımdan, gıda teknolojisine kadar olan toplumsal yansımalarını ve Türkiye’de bilim ve teknolojinin ufuklarını, çok çeşitli perspektiflerden tartışmak üzere farklı disiplinlerden akademisyen, öğrenci ve bağımsız araştırmacıları 10-11-12 Eylül 2019 yaprak dökümünde İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü’ne çağırıyoruz.

Çağrı Metniyle uyumlu olacak bazı konular aşağıda sıralanmakla birlikte, bunların dışında kalan ve ilişkili konularda da özet gönderilebilir:

 • İnternet güvenliği, sosyal medya ve büyük veri
 • Bilgi teknolojileri ve E-Devlet
 • Bilim, teknoloji ve şehir
 • Bilim, teknoloji ve çevre
 • Bilim, teknoloji ve feminizm
 • Tasarım, teknoloji ve toplum
 • Katılımcı tasarım ve örnekler
 • Sanat, zanaat ve teknoloji
 • Biyosanat ve toplum
 • Sosyal girişimcilik ve yenilikçilik
 • Gözetim toplumu ve biyopolitika
 • İnsan ve robot etkileşimi
 • Yapay zekâ: avantajlar ve tehditler
 • Gıda teknolojisi ve problemler
 • Bilim ve teknoloji etiği
 • Biyoetik
 • Bilim iletişiminin epistemik boyutları
 • Bilim felsefesi
 • Biyoloji felsefesi
 • Teknoloji felsefesi
 • Bilim-kurgu edebiyatı ve sineması
 • Artırılmış insan: avantajlar ve tehditler
 • Tıp, teknoloji ve toplum
 • Teknoloji, güvenlik politikaları ve savunma sanayi
 • Bilişim çağında insan hakları


Tam Bildiri 

 • 500 kelimelik bildiri özeti,
 • Bildiri başlığı, yazar isimleri ve kurumları 5 anahtar kelime içerecek şekilde
 • DOC, DOCX, ODT, RTF dosya formatlarından birinde hazırlanarak
 • konferans@ststurkey.net adresine
 • e-posta başlığında “[STS TURKEY 2019 Bildiri özeti]” ifadesi bulunacak şekilde gönderilir.

Hakem değerlendirmesi süreci sonunda tam bildiriye uygun görülmeyen özetlerin poster olarak sunulması önerilebilir. Tam bildiri yerine poster sunumu yapmayı tercih eden başvurular e-postada bunu belirtmelidir.

Özel Oturum Önerisi

STS TURKEY 2019 konferansı çağrı metnindeki konulara ek olarak veya bu konuların bir alt başlığına yönelik olarak özel oturum yapmak isteyen katılımcılar, katılacakları kişilerle birlikte hazırladıkları aşağıda özetlenen özel oturum metin özetini gönderir.

 • 1000 kelimelik özel oturum özet metni,
 • Özel oturum başlığı, özel oturumda sunulacak bildiri başlıkları,
 • Oturum başkanı ismi ve oturuma katılacak kişilerin isim ve kurumlarını,
 • DOC, DOCX, ODT, RTF dosya formatlarından birinde hazırlanarak
 • konferans@ststurkey.net adresine
 • e-posta başlığında “[STS TURKEY 2019 Özel oturum]” ifadesi bulunacak şekilde gönderilir.

Çağrı metnine dair tam metne buradan ulaşabilirsiniz.