Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Türkiye Araştırma Ağı’nı (STS TÜRKİYE) temsil eden platformdur.

Dünyada “Science and Technology Studies” ve/veya “Science Technology Society” gibi ifadelerle bilinen disiplinlerarası alan Türkçe’de kimi zaman “Bilim ve Teknoloji Çalışmaları” veya “Bilim Teknoloji Toplum” gibi ifadelerle anılmaktadır.

STS TÜRKİYE, 2017’de ülkemizde bilim, teknoloji ve tıp alanlarında sosyal ve beşeri çalışmalar yapan araştırmacıları bir araya getirmek amacıyla Türkiye’de kurulmuştur.

 

STS TÜRKİYE’nin hedefleri 

 

  • Türkiye’de bu alanda çalışan araştırmacılar arasındaki etkileşimi arttırmak, ulusal ve uluslararası işbirliklerini teşvik etmek, bu amaçla disiplinler arası ve çok yöntemli bir STS yaklaşımını savunmak;
  • Türkiye’de konferanslar düzenleyerek, etkinlik ve yayın faaliyetlerini destekleyerek STS yaklaşımının yaygınlığını ve görünürlüğünü arttırmak;
  • Tüm seviyelerde STS eğitimini iyileştirmek ve teşvik etmek, araştırmacıların ve doktora öğrencilerinin STS ile ilgili becerilerini teorik ve araştırma formasyonları sağlayarak desteklemektir.

STS TÜRKİYE’nin etkinlikleri arasında yerel STS faaliyetlerinin farklı taraflarla birlikte organizasyonları ve düzenli STS TÜRKİYE toplantıları yer almaktadır. STS TÜRKİYE, ulusal ve uluslararası düzeylerde Türkiye’deki STS araştırmacılarını temsil eder. Bilim insanları ve toplum arasında alışverişi teşvik ederek bilim ve teknolojinin hiç durmadan artan toplumsal önemini tartışmayı açmayı amaçlar. STS TÜRKİYE ağı üyeliği, bilim, teknoloji ve tıp alanındaki dönüşümlerin toplumsal bağlamıyla ilgilenen herkese açıktır.