STS TURKEY 2018

TOPLUM İÇİN BİLİM VE TEKNOLOJİ

ÇALIŞMALARI KONFERANSI

10–11 Eylül 2018 // ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi

Bildiri Özeti Başvuru Kriterleri

Kayıt Bilgisi

Mekan ve Konaklama Bilgisi

Program ve Değerlendirme Faaliyetleri 

 Kurullar

Endüstri 4.0, büyük veri, yapay zekâ ve makine ile öğrenme gibi kavramlar, bugün teknokratların veya sanat ve edebiyatın diline mahsus değil; işgücü piyasasından tüketim alışkanlıklarına, politik ilişkilerden kişilerarası ilişkilere kadar her yere nüfûz ediyor. Üreme teknolojileri, estetik cerrahi, nöroteknolojiler, sanal gerçeklik uygulamalarının yaygınlığı, teknososyal sistemlerin genişleyen kapsamı ve teknobilimin tüm görüngüleri, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de toplumsal tahayyül ve pratikler üzerinde belirleyici oluyor. Sağlık yönetiminin tüketicileri, biyopolitikanın gölgesinde, yaşamını moleküler düzeyde yönetme baskısıyla elektronik ve mobil sağlık teknolojilerine tabi. Bugün belki her zamankinden daha fazla bilimsel ve teknolojik dönüşümü, coğrafyamızdaki tarihini, bugününü ve nihayet yarınını konuşmak zorundayız.

STS TURKEY Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Türkiye Araştırma Ağı, 2017 yılında bilim ve teknoloji çalışmaları alanında ulusal ve uluslararası işbirliklerini desteklemek ve bu doğrultuda disiplinlerarası ve çok yöntemli bir yaklaşımı savunmak amacıyla kuruldu. İlk konferansımız, STS TURKEY 2018 Toplum için Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Konferansı, 10–11 Eylül 2018’de ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Bilim, teknoloji ve tıp alanlarındaki dönüşümlerin toplumsal bağlamıyla ilgilenen, tüm alanlardan akademisyen, öğrenci ve bağımsız araştırmacıları, Türkiye’de bilim ve teknolojinin ufuklarını tartışmak üzere 2018 yaprak dökümünde Orta Doğu Teknik Üniversitesine çağırıyoruz.

Konferans dili: Türkçe

Etkinlik Düzenleme Kurulu (alfabetik)

Arsev Umur Aydınoğlu, Dr. Öğr. Üyesi, ODTÜ TEKPOL
Harun Kaygan, Dr. Öğr. Üyesi, ODTÜ EÜTB
Melike Şahinol, Dr., OII

Konferans Ekibi

Muhsin Doğan, Dr., ODTÜ TEKPOL & TTGV (Mali işler)
Pınar Şimsek, ODTÜ EÜTB (Grafik)
Didem Yanpar, ODTÜ EÜTB (Konferans destek)

Ev Sahipleri

ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi
ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Destekçi

Orient-Institut Istanbul

STS TURKEY İletişim

ststurkey.net
facebook.com/ststurkey
twitter.com/ststurkey