Tarih: 28 Kasım 2018 Saat: 17:00-19:00 Yer: ODTÜ KKM, Up Town Bistro
Organizasyon: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü, Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi, STS TURKEY koordinasyonu

Tıp, bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler “İnsan doğası”nda daha önce görülmemiş  değişimlere neden oldu. İnsanın kapasitesini artırmak amacıyla tasarlanan “İnsan Geliştirme Teknolojileri” (İGT) yalnızca hastalık ve engellilik tedavisi için değil, aynı zamanda insanın özelliklerini ve kapasitesini geliştirme iddiasıyla “insan doğasına” müdahale etmek üzere de kullanılıyor.
“İnsan geliştirme teknolojileri” ifadesi,  hem genetik mühendisliği, nanoteknoloji, biyoteknoloji, bilişim ve bilişsel bilimin (NBIC) genel uygulamalarında insan performansını artırmak için kullanılan tekniklerle ilişkilendiriliyor, hem de üreme teknolojileri, plastik cerrahi, doping ya da performans arttırıcı ilaçlar, protez ya da güçlendirilmiş dış-iskelet (eksoskeleton), medikal (implantlar, örneğin kalp pili, organ nakli), nootropics, nörostimülasyon ve zihinsel geliştirmeye yönelik takviye işlemleri için, ayrıca bilgisayarlar, cep telefonları, bilişsel geliştirme için internet gibi bir çok teknoloji için kullanılıyor.
WorldCafé başlıklı Çalıştay, bu alanda gerçekleşen ve gelecekte ortaya çıkabilecek gelişmelerin disiplinler arası bir ortamda tartışılmasını hedeflemektedir. WoldCafé boyunca aşağıdakilere ve ilintili sorulara cevap aranacaktır: İnsan doğası nedir? İnsan nerede başlar? Teknoloji ile mi oluşur? İnsan biyolojisine bilimsel ve teknik müdahalelerin kültürel ve toplumsal sonuçları nelerdir? Beden modifikasyonunu ilgilendiren bilimsel gelişmeler, insan ve yaşamın doğasına ilişkin kavramlarımızı nasıl değiştirir? İnsan kendini nasıl tasarlar? Bu tasarım insanlığı nereye götürür? Transhumanizm anlayışı hayatımızı nasıl etkiler? Beden ve biyolojik hacking hareketleri gündeme hangi ahlaki sorunları getirmektedir? Biyoetik açısından bu sorunları nasıl ele almalıyız? Biyoiktidar Posthuman’a geçişi nasıl etkiler?

Masa konuları ve moderatörleri:

1 Kendi Kendine Giden Araçlar (Belma Bulut)

2 Spor ve sanat alanında bio- ve robotik İGT kullanımı (Cansu Canca)

3 Zaman perspektifi (Coskun Dolanbay)

4 Makinelerin ahlakı (Emine Onculer Yaylalar)

5 Işyerlerinde insan ve robot etkileşimi (Başak Ozan Özparlak)

6 İnsan Geliştirme Teknolojileri (Melike Şahinol)

7 Kitlesel gözetleme (Medeni Sungur)

WorldCafé Katılımcı Çağrısı:

“Quo vadis Human, Transhuman, Posthuman? Farklı boyutlara, farklı bakışlar” adlı WorldCafé’mizde bu konuları bizimle tartışmak istiyorsanız, lütfen asağıdaki bilgilerinizi “WorldCafé Katılımı” başlıklı info@ststurkey.net e-posta adresine gönderiniz:

Adınız, Soyadınız
Kurum
Görev
İlgi Alanlarınız
WorldCafé etkinliğine katılım ücretsizdir.

WordCafé Uygulaması:

Masa moderatörleri ve katılımcılara eşit koşullarda görüş alışverişi fırsatı veren bu uygulamada tematik masalar yer alır. Prosedür ve tartışma kuralları için bir bilgilendirme yapılmasını takiben, tüm masalarda katılımcılar dönüşümlü olarak yaklaşık 25-30 dakikalık seanslarda masanın temasıyla ilgili konuları tartışırlar. Tartışmalar sırasında masalarda alınan notlar diğer seanslarda kullanılır.

Hem uzmanlar hem de katılımcılar farklı disiplinlerden ve çalışma alanlarından geldiklerinden, ilgi alanlarından getirecekleri katkılar, farklı bilgi ve perspektifleri tartışmayı zenginleştirir. Amaç, yeni anlayış ve perspektifler için bir ağ geliştirmektir.