#STSTURKEY2019 Konferansı 10-12 Eylül 2019

Son 20 yılda başdöndürücü hızla gelişen ve etkisini tüm alanlarda gösteren bilgi ve iletişim teknolojilerindeki büyük ve hızlı dönüşümler, emek ve üretim süreçlerinden tüketim alışkanlıklarına kadar tüm yaşam biçimimizi dönüştürmekle kalmamış, bilim ve teknolojinin alışılmış düşünce kalıplarını zorlayan yepyeni soru ve sorunları da ortaya koymuştur. Bu sorunların tartışılması ve çözüm önerilerinin oluşturulması, yalnız teknik bilgiye sahip kişileri değil, bilim ve teknolojinin toplumsal, etik, felsefi, siyasal ve kültürel yanıyla ilgili bütün paydaşları ilgilendirmektedir.

Bilim, teknoloji ve insan ve toplum bilimleri arasında köprü oluşturarak, ufuk açıcı bir diyaloga zemin hazırlamak üzere 2017 yılında kurulan Turkish Scholarly Network for Science and Technology Studies (STS TURKEY) adını taşıyan araştırma ve eğitim ağının ikinci büyük kongresi, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Bilim ve teknoloji alanında yaşanan dönüşümlerin, sanal gerçeklikten, tıbba, şehir ve çevreden, yapay zekaya, tasarımdan, gıda teknolojisine kadar olan toplumsal yansımalarını ve Türkiye’de bilim ve teknolojinin ufuklarını, çok çeşitli perspektiflerden tartışmak üzere farklı disiplinlerden akademisyen, öğrenci ve bağımsız araştırmacıları 10-11-12 Eylül 2019 yaprak dökümünde İstanbul Teknik Üniversitesi‘ne çağırıyoruz.

Destek verenler:
STS TURKEY Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Türkiye Ağı, Inventram

Ev sahipleri:
İstanbul Teknik Üniversitesi, “Bilim, Teknoloji ve Toplum” Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve Yüksek Lisans Programı
İstanbul Teknik Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü

Etkinlik düzenleme kurulu
Prof. Dr. Aydan Turanlı, İstanbul Teknik Üniversitesi (Düzenleme Kurulu Başkanı)
Dr. Öğretim Üyesi Asli Çalkıvik, İstanbul Teknik Üniversitesi (Düzenleme Kurulu)
Dr. Özlem Yılmaz, İstanbul Teknik Üniversitesi (Düzenleme Kurulu)
Dr. Melike Şahinol, Orient-Institut İstanbul (STS TURKEY Koordinasyon)
Dr. Öğretim Üyesi Arsev Umur Aydınoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (STS TURKEY Koordinasyon)
Dr. Öğretim Üyesi Harun Kaygan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (STS TURKEY Koordinasyon)

Konferans ekibi
Grafik: İstanbul Teknik Üniversitesi-Kurumsal İletişim
Mali İşler: İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı

Çağrı metnine ve bildiri özeti başvuru kriterleri bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: http://ststurkey.net/tr/ststurkey2019-bildiriozeti/

Konferans hakkında iletişime girmek için: konferans@ststurkey.net


STS TURKEY Bilim, Teknoloji ve Toplum Kış Okulu 2019

STS TURKEY Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Türkiye Araştırma Ağı olarak Türkiye’de Bilim ve Teknoloji Çalışmaları (STS) alanında araştırma ve eğitim faaliyetlerini teşvik ederek alanın görünürlüğünü ve yaygınlığını arttırma amacıyla çalışıyoruz. Farklı alanlardan öğrenciler ile araştırmacıların ilk toplantımızdan beri talebiyle, STS alanının temel teorik çerçevelerini, önemli kavramlarını ve ilgili tartışmalarını alana giriş düzeyinde aktarmayı amaçlayan bir Kış Okulu düzenliyoruz.

STS TURKEY Bilim, Teknoloji ve Toplum Kış Okulu 24-26 Ocak 2019 tarihlerinde Orient-Institut İstanbul’un Cihangir’de yer alan toplantı salonunda gerçekleşecek. 11 farklı konuda 11 farklı bilim insanının eğitim vermesini planladığımız üç gün, katılımcıların kendi konularını tartışmaya açacağı bir yarım günle tamamlanacak. Ders listesini aşağıda bulabilirsiniz.

Ders listesi

STS ve Teknoloji
Teknolojinin toplumsal inşası – Emine Öncüler Yayalar, Öğr. Gr. Dr., Bilkent Üniversitesi
Aktör-ağ teorisi ve sonrası – Harun Kaygan, Dr. Öğr. Üy., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
(Post)Fenomenoloji ve İnsan Teknoloji İlişkileri – Melike Şahinol, Dr., Orient-Institut Istanbul
Feminist STS – Pınar Kaygan, Dr. Öğr. Üy., Orta Doğu Teknik Üniversitesi

STS ve Bilim
Bilim tarihi – Feza Günergun, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi
Bilim felsefesi – Aydan Turanlı, Prof. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilim iletişimi – Arsev Umur Aydınoğlu, Dr. Öğr. Üy., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Bilim ve toplum – Ali O. İlhan, Dr. Öğr. Üy., Özyeğin Üniversitesi

STS ve Hukuk
Robotik, yapay zeka ve hukuk – Başak Ozan Özparlak, Dr., Avukat
Biyotıp ve hukuk – İpek Sevda Söğüt, Dr. Öğr. Üy., Kadir Has Üniversitesi
Biyoetik – Hakan Ertin, Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi

Düzenleyen: STS TURKEY Koordinasyonu
Destekleyen: Orient-Institut IstanbulVacancy:  Research Associate at the Orient-Institut Istanbul – Digital Health and Self-Tracking in Turkey

Vacancy:  Research Associate at the Orient-Institut Istanbul – Digital Health and Self-Tracking in Turkey

The Orient-Institut Istanbul is currently seeking a doctoral or post-doctoral researcher to work on a project on „Digital Health and Self-Tracking in Turkey: Between Empowerment and New Barriers (VALID-TR)“, for the following part-time position, available immediately:

Research Associate (90%), 12 months (salary based on the salary scale of German institutions in Turkey for locally hired personnel)

 

About the project

The project investigates practices and technologies of digital self-measurement (i.e. health devices and apps, e.g. health tracking apps, robotic walking aids, wearables) and how these are embedded in social processes. The focus is on the social, ethical, and cultural dimensions of those health devices. The current trend is characterized by the fact that these applications should motivate users to work independently, preventively, and actively on the positive development of their own health and lifestyle via practices of self-quantification. However, such forms of health self-management and monitoring may entail new forms of discrimination against vulnerable groups, for example people with chronic diseases or children.

Requirements

Applicants are expected to hold at least a master’s degree, preferably in the social sciences or the humanities. Those working on, or interested in, topics of health or medicine are especially encouraged to apply. Knowledge and skills in the field of Sociology of Medicine or Medicine, Science and Technology Studies, especially with regard to issues of e-Health in Turkey, Human Enhancement, the technologization/ quantification of the self and economies of life are beneficial. Competitive candidates will demonstrate expertise in qualitative research, especially in conducting interviews and ethnographic research.

Academic Turkish and English skills are required. German is preferable.

This job advertisement is aimed at qualified candidates committed to promoting interdisciplinary exchange and cooperation between the Orient-Institut Istanbul and the department of Industrial Design at Middle East Technical University. Candidates who qualify for doctoral studies may be considered for a PhD studentship at METU Industrial Design.

Workplace of the project will be at the Orient-Institut Istanbul.

 

We offer

The Orient-Institut Istanbul is an independent turcological and regional academic research institute of the Max Weber Foundation. Much of our work is conducted in cooperation with universities and independent academic institutions, both in Turkey and abroad. The institute also contributes to the scientific exchange between Germany and Turkey. For this project the key cooperation partner of the Orient-Institut is the Furtwangen University of Applied Sciences, with its project “Digitale Gesundheitsdaten zwischen sozialer Inklusion und sozialer Robustheit (VALID)” (project principle: Prof. Dr. Stefan Selke). Our VALID-TR project partner in Turkey is the Department of Industrial Design (Asst. Prof. Dr. Harun Kaygan) of the Middle East Technical University in Ankara.

 

The Orient-Institut Istanbul is committed to raising the number of women in research. Female researchers are especially encouraged to apply. Applicants with disabilities are treated with preference given comparable qualification.

 

Application

Applications must be submitted electronically as a single pdf document including a letter of motivation, an academic CV and diplomas. Please include the contact information for two academic referees.

 

Application deadline: December 15, 2018

Please submit your complete application to:

Prof. Dr. Raoul Motika
Director of the
Orient-Institut Istanbul
Susam Sokak 16 D.8
34433 Cihangir-Istanbul
Turkey
oiist@oiist.org

For any questions about the application procedure, please contact:
Dr. Melike Şahinol, (“Human, Medicine and Society”) at sahinol@oiist.orgBilim, Teknoloji ve Toplum Çalışmalarını Türkiye’den Anlamlandırmak İçin Bir Adım: Teoriler, deneyimler ve vakalar

Bilim, Teknoloji ve Toplum Çalışmalarını Türkiye’den Anlamlandırmak İçin Bir Adım: Teoriler, deneyimler ve vakalar

Bilim, Teknoloji ve Toplum (BTT) çalışmaları son zamanlarda, özellikle Türkiye’den farklı alanlarda çalışan araştırmacıların kendi inisiyatifleri ile kurdukları çalışma grupları ya da ağların düzenledikleri etkinlikler, çeşitli üniversitelerde açılan müfredata eklenen dersler ve BTT konulu lisansüstü programlarla görünür hale gelmeye başladı. Türkiye’de BTT çalışmalarının henüz yavaş bir şekilde kurumsallaşmaya başladığı bu dönemde, bu alanın varlığından yeni haberdar olan ve bu alana ilgi duyan araştırmacılarla, bu başlık altında formasyonu olan ve projeler içinde çalışan/çalışmış olan araştırmacıları bir araya getirip bilgi ve deneyimlerini paylaştıkları bir alan yaratmayı hedefleyen bir çalıştayı, STS TURKEY ile birlikte, Galatasaray Üniversitesi’nde düzenlemekteyiz.
BTT konusunda çalışan ve üreten uzmanların aktarımları ve bu aktarımların tetikleyeceği heyecanlı bir tartışma ortamını yaratmayı ümit ediyoruz. Çalıştayımızın akışında BTT alanında kullanılan teori ve yöntemlerle harmanlanmış şekilde Türkiye’de süregelen çeşitli alan projelerini ve akademik formasyonun durumunu da ortaya konulmasını amaçlıyoruz.
Format olarak moderasyonlu konuşmalar ile serbest tartışmaları iç içe geçiren, katılımcılar ile konuşmacılar arasında maksimum etkileşimi hedefleyen bir akış planladık. Bu çalıştay sonunda derlenen fikir havuzu ve sinerji ile çok daha geniş katılımlı bir çalıştayı da 2019 Bahar ayında düzenleyeceğimizi belirtmek isteriz.

Ancak, kısıtlı kaynaklarımız sebebiyle bu ilk mini-çalıştayımızda dinleyici/tartışmacı grubunu sınırlamak durumundayız. Dolayısıyla, başvuruları “ilk gelen, hizmeti ilk alır” esasıyla değerlendireceğimizi üzülerek bildirmek isteriz.

Katılım için başvurularınızı göndereceğiniz adres: stscalistay@gsu.edu.tr
Anlayışınız ve ilginiz için şimdiden teşekkür ederiz!

Etkinlik düzenleme kurulu:
Ali Ergur, Prof. Dr.
Atay Özgövde, Dr.
Selen Eren, Msc.
Sultan N. Turhan, Dr.

ÇALIŞTAY PROGRAMI
9:30 – 10:00 Kayıt – Kahvaltı
10:00 – 10:30 Açılış ve Tanıtım Konuşması

Sultan Turhan, Dr., Galatasaray Üniversitesi

10:30 – 10:50 Sunum: STS 101

“Bir STS yolculuğu: Teknoloji ile yaşamak, çalışmak ve olmak”: Melike Şahinol, Dr., Orient-Insitut, İstanbul

10:50 – 11:15 Tartışma: STS 101

Moderatör: Medeni Sungur, ODTÜ, Ankara

11:15 – 11:30 Çay – Kahve molası
11:30 – 11:50 Sunum: Mühendislik Fakültesi’nde STS deneyimleri

Mühendislik Fakültesi’nde STS Eğitimi”: Emine Öncüler Yayalar, Dr., Bilkent, Ankara

11:50 – 12:15 Tartışma: Mühendislik Fakültesi’nde STS deneyimleri

Moderatör: Ali İlhan, Dr., Özyeğin Üniversitesi, İstanbul

12:15 – 12:30 Çay – Kahve molası
12:30 – 12:50 Sunum: Feminist teknobilim

“Feminist Teknobilim/bilim ve teknolojileri araştırmalarına bakış”: Öznur Karakaş, Universitat Oberta Catalunya & İstanbuLab

12:50 – 13:15 Tartışma: Feminist tekno-bilim

Moderatör: Maral Erol Jamieson, Doç. Dr., Işık Üniversitesi

13:15 – 14:30 Öğle Yemeği
14:30 – 14:50 Sunum: STS ve Teknoloji

“Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Perspektifinden Ürün Geliştirme ve Tasarım”: Harun Kaygan, Dr., ODTÜ

14:50 – 15:15 Tartışma: STS ve Teknoloji

Moderatör: Arsev Umur Aydınoğlu, Dr., ODTÜ

15:15 – 15:30 Çay – Kahve molası
15:30 – 15:50 Sunum: Vaka üzerinden STS

“İki Karpuz Bir Koltuk: Tekno-Toplumların İç İçe Geçmiş Mekansallığına Bir Bakış”: Cansu Güner, Münih Teknik Üniversitesi

15:50 – 16:15 Tartışma: Vaka üzerinden STS

Moderatör: Hacer Ansal, Prof. Dr.

16:15 – 16:30 Çay – Kahve molası
16:30 – 17:30 Gün sonu kapanış tartışması

Moderatör: Ali Ergur, Prof. Dr., Galatasaray ÜniversitesiWorldCafé Katılımcı Çağrısı: "Quo vadis Human, Transhuman, Posthuman? Farklı boyutlara, farklı bakışlar"

Tarih: 28 Kasım 2018 Saat: 17:00-19:00 Yer: ODTÜ KKM, Up Town Bistro
Organizasyon: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü, Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi, STS TURKEY koordinasyonu

Tıp, bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler “İnsan doğası”nda daha önce görülmemiş  değişimlere neden oldu. İnsanın kapasitesini artırmak amacıyla tasarlanan “İnsan Geliştirme Teknolojileri” (İGT) yalnızca hastalık ve engellilik tedavisi için değil, aynı zamanda insanın özelliklerini ve kapasitesini geliştirme iddiasıyla “insan doğasına” müdahale etmek üzere de kullanılıyor.
“İnsan geliştirme teknolojileri” ifadesi,  hem genetik mühendisliği, nanoteknoloji, biyoteknoloji, bilişim ve bilişsel bilimin (NBIC) genel uygulamalarında insan performansını artırmak için kullanılan tekniklerle ilişkilendiriliyor, hem de üreme teknolojileri, plastik cerrahi, doping ya da performans arttırıcı ilaçlar, protez ya da güçlendirilmiş dış-iskelet (eksoskeleton), medikal (implantlar, örneğin kalp pili, organ nakli), nootropics, nörostimülasyon ve zihinsel geliştirmeye yönelik takviye işlemleri için, ayrıca bilgisayarlar, cep telefonları, bilişsel geliştirme için internet gibi bir çok teknoloji için kullanılıyor.
WorldCafé başlıklı Çalıştay, bu alanda gerçekleşen ve gelecekte ortaya çıkabilecek gelişmelerin disiplinler arası bir ortamda tartışılmasını hedeflemektedir. WoldCafé boyunca aşağıdakilere ve ilintili sorulara cevap aranacaktır: İnsan doğası nedir? İnsan nerede başlar? Teknoloji ile mi oluşur? İnsan biyolojisine bilimsel ve teknik müdahalelerin kültürel ve toplumsal sonuçları nelerdir? Beden modifikasyonunu ilgilendiren bilimsel gelişmeler, insan ve yaşamın doğasına ilişkin kavramlarımızı nasıl değiştirir? İnsan kendini nasıl tasarlar? Bu tasarım insanlığı nereye götürür? Transhumanizm anlayışı hayatımızı nasıl etkiler? Beden ve biyolojik hacking hareketleri gündeme hangi ahlaki sorunları getirmektedir? Biyoetik açısından bu sorunları nasıl ele almalıyız? Biyoiktidar Posthuman’a geçişi nasıl etkiler?

Masa konuları ve moderatörleri:

1 Kendi Kendine Giden Araçlar (Belma Bulut)

2 Spor ve sanat alanında bio- ve robotik İGT kullanımı (Cansu Canca)

3 Zaman perspektifi (Coskun Dolanbay)

4 Makinelerin ahlakı (Emine Onculer Yaylalar)

5 Işyerlerinde insan ve robot etkileşimi (Başak Ozan Özparlak)

6 İnsan Geliştirme Teknolojileri (Melike Şahinol)

7 Kitlesel gözetleme (Medeni Sungur)

WorldCafé Katılımcı Çağrısı:

“Quo vadis Human, Transhuman, Posthuman? Farklı boyutlara, farklı bakışlar” adlı WorldCafé’mizde bu konuları bizimle tartışmak istiyorsanız, lütfen asağıdaki bilgilerinizi “WorldCafé Katılımı” başlıklı info@ststurkey.net e-posta adresine gönderiniz:

Adınız, Soyadınız
Kurum
Görev
İlgi Alanlarınız
WorldCafé etkinliğine katılım ücretsizdir.

WordCafé Uygulaması:

Masa moderatörleri ve katılımcılara eşit koşullarda görüş alışverişi fırsatı veren bu uygulamada tematik masalar yer alır. Prosedür ve tartışma kuralları için bir bilgilendirme yapılmasını takiben, tüm masalarda katılımcılar dönüşümlü olarak yaklaşık 25-30 dakikalık seanslarda masanın temasıyla ilgili konuları tartışırlar. Tartışmalar sırasında masalarda alınan notlar diğer seanslarda kullanılır.

Hem uzmanlar hem de katılımcılar farklı disiplinlerden ve çalışma alanlarından geldiklerinden, ilgi alanlarından getirecekleri katkılar, farklı bilgi ve perspektifleri tartışmayı zenginleştirir. Amaç, yeni anlayış ve perspektifler için bir ağ geliştirmektir.STS TURKEY 2018 Toplum için Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Konferansı hakkında son haberler

STS TURKEY 2018 konferansına iki haftadan az süre kalmışken en son haberlerimiz şöyle:

(1) Konferansımızın açılış konuşmasını Prof. Dr. Feza Günergun’un yapacağını duyurmaktan onur duyuyoruz. Bu bilgiyi ve konferansımızda oturum başkanlığı yapmayı kabul ederek bizi mutlu eden tüm diğer hocalarımızın isimlerini içeren detaylı konferans programını şu bağlantıda bulabilirsiniz:

STS TURKEY 2018 Konferans Programı

(2) Özet kitapçığı için bize gönderilen düzeltmeleri de içeren, özet kitapçığının son halini aşağıdaki bağlantıda bulabilirsiniz.

STS TURKEY 2018 Konferan Kitapcığı

(3) Konferans yemeği ve STS TURKEY buluşmamız 11 Eylül 2018 akşamı saat 18:00’dan itibaren Ege Restaurant’da (Tepe Prime, Eskişehir Yolu) gerçekleştirilecek. Konferansa katılan veya katılamayan tüm STS TURKEY üyelerini, bilim ve teknoloji çalışmaları alanında çalışan tüm araştırmacı ve öğrencileri yemeğimize davet ediyoruz.

Ege Restaurant’daki Konferans yemeği ve STS TURKEY buluşması için, standart menü 110TL’dir. 8 Eylül Cuma gününe kadar info@ststurkey.net adresine eposta atarak önrezervasyon yapmanızı rica ediyoruz. Ücret kayıt sırasında konferans masasında ödenecektir. Konferansa kayıtlı katılımcılarımızın da bu opsiyonel etkinlik için ücret ödemesi gerekmektedir.


000 days 00 hours 00 minutes 00 seconds


STS TURKEY 2018 Konferansı hakkında bilgiler

STS TURKEY 2018 Toplum için Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Konferansına göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.
Konferansımıza 20 farklı üniversite ve araştırma kurumundan toplam 43 bildiri başvurusu oldu.
Bu bildirilerin yalnızca %64'ünü tam bildiri sunumu olarak kabul edebildik.

Konferans kayıt dönemi başlamıştır. Konferansa kayıt olmak için sayfamızdaki adımları takip ediniz: http://ststurkey.net/tr/ststurkey2018_kayit/

Konferans hakkında bilgi için konferans sayfamızı ziyaret edebilirsiniz: http://ststurkey.net/tr/ststurkey2018-tr/ 

 


Sahadan Deneyimler 3

Gamze Şenyürek - HIV pozitif bireylerle araştırma

https://soundcloud.com/sahadandeneyimler/hiv-pozitif-bireylerle-arastirma

Sahadan Deneyimler: Bilim ve Teknolojiyi Çalışmak
STS TURKEY Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Türkiye Araştırma Ağının lisans üstü öğrencilerine yönelik araştırma ve saha deneyimi podcast kanalıdır.

Yürütenler: Harun Kaygan, Pınar Kaygan


Sahadan Deneyimler 2

Gülsevim Evsel - Tespit edilmekten korkan katılımcılar

https://soundcloud.com/sahadandeneyimler/gulsevim-evsel-tespit-edilmekten-korkan-katilimcilar

Sahadan Deneyimler: Bilim ve Teknolojiyi Çalışmak
STS TURKEY Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Türkiye Araştırma Ağının lisans üstü öğrencilerine yönelik araştırma ve saha deneyimi podcast kanalıdır.

Yürütenler: Harun Kaygan, Pınar Kaygan


Sahadan Deneyimler 1

Gülen Özdemir - Yöneticilerle proje süreçlerini görselleştirmek

Sahadan Deneyimler: Bilim ve Teknolojiyi Çalışmak
STS TURKEY Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Türkiye Araştırma Ağının lisans üstü öğrencilerine yönelik araştırma ve saha deneyimi podcast kanalıdır.

Yürütenler: Harun Kaygan, Pınar Kaygan