CfP: Science and Technology on the Silk Road: Past and Present Practices, Future Perspectives in Turkey

CfP: Science and Technology on the Silk Road: Past and Present Practices, Future Perspectives in Turkey
Deadline: January 15, 2018

Turkologentag 2018: 3rd European Convention on Turkic, Ottoman & Turkish Studies Bamberg (Germany), September 19-21, 2018

This panel, organized by Dr. Melike Şahinol (Orient-Institute Istanbul, “Human, Medicine, and Society”), Asst. Prof. Dr. Arsev Umur Aydinoglu (METU, TEKPOL Research Center) and Asst. Prof. Dr. Harun Kaygan (METU, Industrial Design), and co-organized by Cansu Guner-Birdal (Technical University Munich, Munich Center for Technology in Society), will focus on Studies on Science and Technology on the past and present Turkey, and on future perspectives on Science and Technology Studies in Turkey.

Historically Turkey has been for distant cultures and communities a locus for the exchange of diverse merchandise, of ideas and knowledge, of science and technology, not least medical and military technologies. Once a scientific, technological and philosophical hub, today the overwhelming pace of developments in fields of Science and Technology seems to have curbed the emergence of much-needed debates on the social dimensions of those developments and their historical precursors and homologues in Turkey. There is, for instance, the mind-blowing Human Enhancement Technologies (e.g. Reproductive Technology, Plastic Surgery, Human Genetic Engineering, Neurotechnology, Cyberware, 3D bioprinting, etc.) entering the public eye through science communication as well as fiction, even being encountered more and more often in everyday life. The almost-ubiquity of such technologies is in strong contrast with the institutional absence and academic underrepresentation of Social Studies of Science and Technology, together with the lack of institutionalized Technology Assessment in Turkey. Within such a picture, Turkey could be viewed as a contested space where manifold communities, organizations, government apparatuses, technologies, as well as diverse discourses, epistemologies, systems of belief and regimes of value co-exist in flux, contributing to the production and reception of scientific knowledge and technology.

We invite contributions that draw on case studies to critically engage with the socio-cultural, historical and techno/bio/political dimensions in Turkey, triggered by but not limited to following fields: Governance of S&T, Energy and Sustainable Development, Information and Communication Technologies, Industry 4.0, Emerging Technologies, Healthcare and Life Science. We highly encourage contributors on chasing specificities of Turkish examples possibly contributing to the general STS literature, while grounding the cases with sounded theories like socio-technical imaginaries, ANT or any other related conceptual bases.

Panel language will be English and Turkish.

Please send abstract proposals to the panel conveners Dr. Melike Şahinol (sahinol@oiist.org), Asst. Prof. Dr. Arsev Umur Aydinoglu (arsevu@gmail.com), Asst. Prof. Dr. Harun Kaygan (hkaygan@metu.edu.tr), and Cansu Guner-Birdal (cansu.birdal@tum.de), not longer than 250 words, latest by 15 January 2018. Accepted paper givers will be notified latest by 25 January 2018. After that date, the whole panel application will be submitted to the conference organization team.


Araştırma atölyesi: Temellendirilmiş Kuram Metodolojisi & ATLAS.ti programı ile uygulamaları

Araştırma desenim nasıl? Verilerimi nasıl toplarım, nasıl analize ederim? Hangi programlar araştırmamı destekler? Araştırma bulgularım kendi içinde tutarlı ve anlamlı mı?
Araştırma atölyesinde bu tür sorularla ilgileneceğiz!

Temellendirilmiş Kuram Metodolojisi (Grounded Theory Methodology, Glaser & Strauss 1967; Strauss 1987; Strauss & Corbin 1990), farklı konumlara ve farklı stratejilere en çok kullanılan nitel araştırma yöntemlerinden biridir.
Araştırma atölyesinde, katılımcıların sorularına, ihtiyaçlarına ve somut materyale dayanılarak, temel kavramları (teorik hassasiyet) ve değerlendirme adımlarını (özellikle açık kodlama, eksensel kodlama ve seçici kodlama) tartışmakla birlikte planlama sorular (kuramsal örnekleme) ile ilgilidir.

Atölyede tartışma için bu tür materyaller sunulabilir:
• Proje planlama / araştırma deseninin tartışılması için araştırma deseni
• (açık / eksenel) kodlama için transkriptler
• Ağ kartı / görselleştirmeler (eksenel / seçici kodlama).

Araştırmlar, Etnografik araştırmalardan (Garfinkel 1976; Breidenstein, Hirschauer & Kalthoff 2013), Foküs Etnografisinden (Knoblauch 2001; Knoblauch & Schnettler 2009), Videografiden (Tuma, Schnettler & Knoblauch 2013), Laboratory Studies çerçevesinden (Knorr Cetina 1995; Latour & Woolgar 1979) oluşan görüşmelerden, gözlemlerden, günlüklerden, vs. oluşabilir.

Araştırma atölyesi STS TURKEY üyeleri ile birlikte 2018 Orient-Institut Istanbul’da Dr. Melike Şahinol tarafından yürütülmüştür ve sürdürülmemektedir.


STS TURKEY, DASTS'la bir araya geldi: rapor

Aalborg Üniversitesi'ne, Tekno-Antropoloji Laboratuvarı'na (TANT-laboratuvarı) ve Kopenhag Üniversitesi Tıp Bilimi ve Teknolojisi Merkezi'ne ziyarete ilişkin rapor:

STS TURKEY'nin kuruluş aşamasında, STS TURKEY koordinatörleri uluslararası STS şebekeleri ile gelecekteki işbirlikleri hakkında önceden iletişim kurmuşlardır. STS TURKEY koordinatörleri, memnun edici ve olumlu bir yanıt aldı. Aşağıdaki rapor STS TURKEY ile DASTS - Danimarka Bilim ve Teknoloji Araştırmaları Derneği arasındaki bir STS ağ işbirliğinin başlangıcı ile ilgili.

Ortaklığın başlangıcında, kurucu üyemiz Dr. Melike Şahinol (Orient-Institut Istanbul, OII) 11-13 Kasım tarihleri arasında Prof. Dr. Torben Elgaard Jensen tarafından Aalborg Üniversitesi'ne davet edildi. Torben Elgaard Jensen, DASTS'ın eski başkanı ve Aalborg Üniversitesi'ndeki Tekno-Antropoloji Araştırma Grubu'nun yöneticisi. 11 Kasım'da Torben ve Melike başta DASTS ve STS TURKEY'nin kuruluşunun başlangıcını tartıştılar. Torben DASTS'ın küçük bir gruptan (2006) nasıl 500 üyeden oluşan bir ağa dönüştüğünü açıkladı. Bilgilendirici DASTS web sitesini gösterdi; STS TURKEY üyelerinin ayrıca makale gönderebilme imkânı olduğunu belirtti. Bu bağlamda, Melike, STS TURKEY Dergisi kurmak için ITÜ, ODTÜ, OII ve IÜ araştırmacıları ile işbirliği çerçevesinde gösterilen çabalara değindi. DASTS ve STS TURKEY'nin Danimarka ve Türkiye'de üniversiteler arasında (öğrenci) değişim programlarında nasıl önemli bir rol oynayabileceğini de tartıştılar. Ana meseleler olarak işbirliği imkânları tartışıldı. Torben Melike’ye çok etkileyici bir video gösterdi: "Datasprints: Birlikte Yapmak. Hızlı." Bu, hızlı ve etkili bir işbirliği anlamına geliyor. Bu kısa videoda, veri dizisi kavramı ve TANT-laboratuarı tarafından kullanımı, Hakim Obezite projesi (https://vimeo.com/148249099) ile obezojen ortamlardaki TANT-Lab sprint örneği aracılığıyla gösterilmiştir. TANT-Lab, Öğrenme ve Felsefe Enstitüsündeki Techno-Anthrolopology Research Group'un (Teknolojik Anthrolopoloji Araştırma Grubu) altında yer almaktadır.
Ertesi gün Melike, Kopenhag Üniversitesi Tıp ve Teknoloji Araştırmaları Merkezi'nde Profesör olan Prof. Dr. Klaus Lindgaard Høyer ile bir görüşme yaptı. Klaus ve Melike, kendisinin OII'deki araştırma alanı "İnsan, Tıp ve Toplum" ile Kopenhag Üniversitesi'ndeki Tıbbi STS Merkezi arasındaki sayısız tematik eşitliliklerini tartıştılar. Ayrıca, öğrenci değişim programları için fırsatları ve video konferansları ortaklaşa organize etme becerilerini tartıştılar. Akşam, Melike TANT-Lab’de "Beyin Bilgisayar Arayüzleri: ‘tekno-serebral özne’ olarak cyborg'ün biyo-teknik formu” üzerine açık konuşma yaptı ve ardından bir tartışma başlattı (DASTS web sitesinde duyurusu: http://www.dasts.dk/?p=3840). Melike, 13 Kasım'da AB Veri Koruma Yönergesi ve kişisel bilgilerinin sosyal bilim projelerinde ele alınması üzerine bir etkinliğe katıldı.
Üç günlük süresince STS Akademisyenleriyle bir araya geldi ve STS'le işbirliğine büyük ilgi gösterdiler. Genel olarak, ziyaret başarılı sayıldı. STS TURKEY, DASTS gibi uluslararası çapta tanınmış bir STS Ağı ortağı ile işbirliği başlatmaktan çok mutlu. İşbirliğinde gelecekte ortak atölye çalışmaları ve konferanslar yer alacaktır. Bu işbirliği, özellikle STS Türkiye şebeke üyelerinin öğrencilerine fayda sağlamayı amaçlamaktadır. Hem Prof. Asst. Christopher Gad’a (DASTS'ın mevcut başkanı, Bilişim Teknolojileri, IT-Üniversitesi Kopenhag) toplantıyı koordine ettiği için, hem de Prof. Dr. Torben Elgaard Jensen’e samimi davet ve verilen bilgiler için çok teşekkür ederiz.

 

 


STS TURKEY Kuruluş Toplantısı hakkında bilgiler

STS TURKEY’in kuruluş toplantısı 3-4 Ekim 2017 tarihleri arasında İstanbul Orient Enstitüsü evsahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Toplantının başlıca hedefi STS alanı ile ilgilenen Türkiye’deki bilim insanlarının birbirleri ile tanışması olmakla birlikte katılımcıların güncel bilimsel ilgi alanları doğrultusunda ortak bir vizyon ve yol haritası oluşturmalarıydı.

Etkinliğe on beşi lisansüstü öğrenci olmak üzere toplamda kırk altıdan fazla kişi katıldı. Katılımcıların geri kalanını akademisyenler, bağımsız araştırmacılar ve STK temsilcileri oluşturdu. Toplantıda Bilim ve Teknoloji Çalışmaları, Tıp, Sosyoloji, Antropoloji, Bilim Felsefesi, Bilim ve Teknoloji Tarihi, Mühendislik, Endüstriyel Tasarım, Bilim İletişimi, Hukuk ve Yaşam Bilimleri (“biyohukuk”) alanları temsil edildi.

Birinci gün, 3 Ekim

Etkinlik Dr. Melike Şahinol’un konuşması ile başladı. Dr. Şahinol çekirdek grubun nasıl buluştuğunu, vizyonlarını nasıl oluşturduklarını ve kuruluş toplantısının nasıl organize edildiğinin detaylarını dinleyicilerle paylaştı. Dr. Şahinol EASST’ye sağladığı ödenek, Orient Enstitüsü İstanbul’a ve diğer emeği geçenlere (Harvard STS; özellikle Prof. Sheila Jasanoff’a STS TURKEY’e sağladığı ilk dijital mesajını sağladığı için, STS-CH, DASTS, de-STS vs.) STS TURKEY’nin kuruluşunda sağladıkları destek için teşekkür etti. Bunlara ek olarak Şahinol isteyenlerin tarihleri, haberleri ve aktiviteleri takip edebilecekleri STS TURKEY’in halihazırda sahip olduğu sosyal medya kanallarından (http://ststurkey.net, facebook: https://www.facebook.com/ststurkey/ , twitter: https://twitter.com/STS_Turkey , youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGOQGkzklf4arKB-CEQ_EEA/videos ) ve rapor edilen üye sayılarından bahsetti. Sonrasında Dr. Aydınoğlu toplantı ajandasını katılımcılarla paylaştı. Katılımcıların kendilerini üçer dakikalık süreler ile tanıttığı süreçte dahi katılımcı grubunun bilim tarihi, etik ve hukuki konular, tıp, biyoloji ve çeşitli diğer konulardaki ilgi alanlarından bahsetmeleri toplantıya ait katılımcı profilinin çok çeşitli olduğunu ortaya çıkardı.

Takip eden oturumda Türkiye’de bulunan ve STS ile bağlantılı konulara sahip olan bölümler bu bölümlerin bölüm başkanları tarafından tanıtıldı. Prof. Dr. Melek Dosay Gökdoğan Ankara Üniversitesi’nde yeni kurulmuş olan Bilim ve Toplum Çalışmaları Yüksek Lisans Programı hakkında konuştu. Prof. Dr. Aydan Turanlı İstanbul Teknik Üniversitesi’nde açılan Bilim Teknoloji ve Toplum Yüksek Lisans Programı’nı tanıttı. Acıbadem Üniversitesi Tıp Tarihi ve Etik Programı (lisans ve yüksek lisans) Prof.Yeşim Işıl Ülman tarafından tanıtlıdı. Son olarak Prof. Dr. Feza Günergun İstanbul Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümüm’nün bilim ve teknoloji alanında gerçekleştirdiği aktiviteleri ve çalışmaları sundu. Her iki sunumu da soru ve cevap bölümü takip etti. Genel itibariyle oturum Türkiye’deki akademik programların problemleri üzerine yapılan tartışmalarla son buldu. Öğleden sonraki oturum belirli konular üzerine odaklıydı. Doç. Dr. Rainer Brömer (İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi) Bilim ve Teknoloji Çalışmaları ile Bilim Teknoloji ve Toplum arasındaki farklar, STS alanında yapılacak Türkçe çevirilerde nasıl bir yol izlenmesi gerektiği ve Türkçe Tıp terminolojisinin oluşturulmasının önemi üzerine tartıştı. Doç. Dr. Hakan Ertin’in (İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi) sunumu sağlık çalışanlarının STS çalışması yapan bilim insanlarıyla birlikte çalışmaya karşı sergilediği direnç ve özellikle tıp etiği alanındaki çeviri ve akademik yayın üretim aşamasında ortaya çıkan konular üzerine odaklandı. Bu sunumu takiben İstanbul Medipol Üniversitesi’nden Prof. Yücel Sayman, hukuk ve yaşam bilimleri arasındaki ilişki çerçevesinde özellikle hukuk ve tıp konusuna odaklanarak yeni tartışmaların önünü açacak bir konuşma yaptı. Biyomedikal melezler de dikkate alınmak suretiyle kişi ve nesne arasındaki kategorik ayrım Sayman’ın sunumunun ana konusuydu. Bunu takiben Dr. Melike Şahinol (“İnsan, Tıp ve Toplum”, Orient Enstitüsü İstanbul) kısaca İnsan Geliştirme , Yardımcı Üreme Teknolojileri ve Kolaylaştırıcı Teknolojiler konularında yaptığı araştırma projelerinin sunumunu yaptı. Şahinol Türkiye’deki bilimsel ve teknolojik ilerlemelerin yeteri kadar incelenmemesi yüzünden ortaya çıkan sorunları işaret etti. Bu sebeplerden dolayıdır ki ilerlemelerin bilim, teknoloji, tıp ve toplum arasındaki etkileşim gözetilerek tarihsel ve kültürel bağlamda özel olarak incelenmesine gerek duyuluyor. Son olarak Zeynep Karagöz (tasarımcı, “pro-maker”) kendisiyle birlikte çalışan gönüllülerle, küçük çocuklara üç boyutlu yazıcılar kullanarak protez ürettikleri kendi girişimi olan “Robotel” projesini anlattı. Ayrıca Robotel Türkiye dünya çapında bir ağ olan “e-NABLE” ağının da bir parçası ve mottosu: “Enabling the Future- Giving the World a Helping Hand.”

Birinci gün katılımcıların kendi konuları hakkında küçük gruplar halinde yaptıkları fikir alışverişi ve ikinci gün yapılacak buluşma için yapılan bir tartışma oturumuyla kapandı. Sunumlarda ve soru-cevap bölümünde öne çıkan konular şu şekilde sıralanabilir: STS TURKEY ağının kurumsallaşması, ödenekler ve akademik mevzuat, özel konferans ve dergilerinin yanında katalog ve ortak bir veritabanı oluşturulması (gazeteler, makale havuzu, sözlükler vb.) ihtiyaçları.
Birinci gün sunum yapan katılımcıların ve organizatörlerin katıldığı akşam yemeği ile son buldu.

İkinci gün, 4 Ekim

İkinci gün Yrd. Doç. Dr. Harun Kaygan’ın yaptığı birinci gün yapılanların genel değerlendirilmesi ile başladı. Başlangıç toplantısı hakkında yapılan tartışmaları takiben katılımcılar iki ayrı toplantı odasında toplandılar. Bu gruplardan biri vizyon ve terminoloji konusuna odaklanmışken diğer grup yol haritası konusunda tartışmalar gerçekleştirdi. Elde edilen sonuçların tartışıldığı oturum dâhil olmak üzere tüm oturumlar sonunda ortaya çıkan kısa vadede gerçekleştirilmesi kararlaştırılan planlar, gerçekleştirilmesi hedeflenen tarihlerle birlikte aşağıdaki gibidir:

  • Toplantının sonunda planlamaları kolaylaştırmak ve genel itibariyle iletişimi sağlamak için e-posta grubunun oluşturulması
  • 1 Kasım 2017 tarihine kadar EASST’nin Lancaster şehrinde düzenleyeceği konferansa konusal bir oturum hazırlanması
  • STS TURKEY’in internet sitesinin etkinlikler ve yapılan yayınlarla bağlantılı linkler, ilgili üniversite, bölümler ve kişiler eklenerek geliştirilmesi
  • Temel STS alan yazınları içeren, lisansüstü öğrenciler ve STS alanına ilgi duyan akademisyenler için okuma gruplarının oluşturulması
  • Lisansüstü öğrencilere yardımcı olması için STS araştırma metotlarını içeren Türkçe dijital yayınların yapılması
  • İleriki aylarda Türkçe içerikli bir STS terimler sözlüğü ortaya çıkarılarak anahtar kelimeleri içeren bir Türkçe sözlüğün çıkarılmasına önayak olunması
  • 2018 yılının eylül ya da ekim ayında Ankara’da bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde, muhtemel bir konferans ile birlikte ilgi gruplarının buluşmalar gerçekleştirebileceği ikinci toplantının organize edilmesi.
  • İki dilli yayın yapması mümkün olan bir STS dergisinin muhtemel yazı işlerinden sorumlu kişiler tarafından tartışılması

Katılımcılar bir kurumsallaşma gidilmesi fikrini ortaya çıkardı. Yapılan tartışmaların sonucunda STS TURKEY’in üyelerinin (şu an itibariyle 75 kişi) gayretlerine bağlı olarak kendi kendini organize eden bir ağ olarak devam etmesi konusunda anlaşıldı. Senelik olarak değişecek çekirdek ekibin, gelecekteki senelik toplantıları organize edebileceğine karar verildi. 2018’de Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek senelik toplantının Orient Enstitüsü İstanbul ile işbirliği yapılarak Arsev Aydınoğlu ve Harun Kaygan tarafından organize edilmesi kabul edildi.

Ana kurucular olarak Melike Şahinol, Arsev Umur Aydınoğlu ve Harun Kaygan STS TURKEY bir kurum olarak kurulana kadar STS TURKEY ağının koordinasyonu ile sorumlu olacaklardır.

Sorumluların başlıca görevleri; gelen ve giden yazışmalarla, organizasyonel görevlerin idaresi, dağıtımı ve ajandanın yönetimi olacaktır. Aktiviteler, gelişmeler ve diğer bilgiler haber bültenleri ve sosyal medya kanalları ile sağlanacaktır.

SONUÇ

STS TURKEY kurucu toplantısı Türkiye’de bilim, teknoloji ve tıp alanındaki olayları toplumsal çerçevede inceleyen araştırmacılar arasında bir ağın kurulması için başarılı bir başlangıç oldu. Yapılan bu toplantı Türkiye’de şu ana kadar yapılmış ilk ulusal ve uluslararası STS oryantasyonu olma önemine sahip. Etkinlik Türkiye’deki Bilim Teknoloji ve Toplum alanındaki güncel bilimsel programlara ve söylemlere yönelik seçkin bir ışık tutmuştur. Tüm katılımcılar kendi araştırma ve ilgi alanlarını paylaşmak için fırsat elde etmiştir. Son olarak, katılımcılar güncel çalışma konularına bağlı olarak ortak bir vizyon ve yol haritası belirttiler.

Bu yol haritasına göre, izlenecek ilk adımlar belirlenmiştir. Bunlar; STS bakış açısı içinde bilim insanları arasında bağlantı kurularak akademik iletişimin ve alışverişin geliştirilmesi ve birbirleriyle olan temasların kolaylaştırılması, yine bu çerçevede araştırmacılarla doktora öğrencileri arasında STS ile ilgili gerek teorik gerekse metodolojik bilgi ve becerilerin paylaşımınının sağlanarak bu birikimlerin geliştirilmesine yardımcı olunması ve son olarak konferanslar düzenlenerek STS’nin tanıtımının yapılması olarak sıralanabilir.

STS TURKEY’in hâlihazırda kendi internet sitesinde belirttiği misyonunu tamamlayıcı bir etkinlik olan STS TURKEY kuruluş toplantısı sayesinde STS TURKEY kendi yapısını oluşturmuş oldu. STS TURKEY Türkiye’deki STS toplumunu ulusal ve uluslararası seviyede temsil etmektedir. Ayrıca, toplumumuzda bilim ve teknolojinin giderek artan önemine gerek sosyal bilimler ile doğa bilimleri arasında gerekse bilim insanları ile toplum arasında kurulacak diyaloğu teşvik ederek derinlemesine düşünme imkânı sunmuştur.

Ana kurucular gerçekleştirilen toplantının Bilim Teknoloji ve Toplum alanına ilgi duyan ve bu alanda çalışan tüm kişiler arasında yapıcı bir diyalog oluşturduğuna dair kendilerinden emindirler.

 

Dr. Melike Şahinol (Orient-Institut Istanbul, sahinol@oiist.org), Dr. Arsev Umur Aydınoğlu (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, arsevu@gmail.com), Yrd. Doç. Dr. Harun Kaygan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, hkaygan@metu.edu.tr)
Türkçe çeviri: Mustafa Adil Aygün (İstanbul Teknik Üniversitesi, aygunmus@itu.edu.tr)


STS Turkey Kuruluş Toplantısı Kayıt Kapanışı

STS TURKEY Kuruluş Toplantısına gösterdiğiniz yoğun ilgi için teşekkür ederiz. Bu ilginin hepimize gösterdiği Türkiye'de Bilim ve Teknoloji Çalışmalarıyla ilgilenen ciddi bir kitlenin olduğu. Bu yüzden toplantımızın gündemine "daha sık nasıl biraraya gelebiliriz?" şeklinde bir madde eklemeye karar verdik. Büyük ihtimalle önümüzdeki aylarda Ankara'da organize edeceğimiz çok daha büyük bir toplantının duyurusunu sizlerle paylaşacağız.
 
Bu toplantılardan haberdar olabilmek lütfen http://ststurkey.net/ adresine kontak bilgilerinizi bırakın. Bu konuda çalışan meslektaşlarınızı da yönlendirebilirseniz çok seviniriz.
 
Toplantıyla ilgili güncellemeleri #ststurkey 'den takip edebilirsiniz.

STS TURKEY Kuruluş Toplantısı

Türkiye’de Bilim ve Teknoloji Çalışmaları ile ilgilenen araştırmacıların birbirleriyle tanışması ve bir araştırmacı ağı kurmak üzere 3-4 Ekim 2017 tarihinde Orient-Institut İstanbul’da gerçekleştireceğimiz STS TURKEY Kuruluş Toplantısında sizi de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.

Etkinliğimiz Orient-Institut Istanbul ve European Association for the Study of Science and Technology tarafından desteklenmektedir.

Katılım durumunuzu 25 Eylül’e kadar info@ststurkey.net adresine bildirmenizi bekliyoruz.
İstanbul dışından gelecek katılımcılarımız, seyahat desteği için bizimle temasa geçebilirler.

Saygılarımızla,

STS TURKEY

E-posta: info@ststurkey.net
Web: http://www.ststurkey.net
Üyelik için: http://www.ststurkey.net/tr/katilin
Twitter: @ststurkey

Program:

STS TURKEY Toplantı programı
3 Ekim 2017
10:30 Açılış
Açılış konuşmaları
Arsev Umur Aydınoğlu, Ph.D. (Tasarım Fabrikası, Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Harun Kaygan (Endüstri Ürünleri Tasarımı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Dr. Melike Şahinol (Orient-Institut Istanbul, İnsan, Tıp ve Toplum Araştırma Alanı Sorumlusu)
Prof. Dr. Raoul Motika, Direktör, Orient-Institut Istanbul

11.00 Tanışma
12.30 Yemek
13.30 Sunumlar I
Prof. Dr. Melek Dosay Gökdoğan (Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilim ve Toplum Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanı)
“Ankara Üniversitesi’nde Bilim ve Toplum Çalışmaları”

Prof. Dr. Aydan Turanlı  (İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilim Teknoloji ve Toplum Program Koordinatörü)
“İTÜ’de STS Yüksek Lisans Programı”

Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman (Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı)
“Tarih, Etik, Bilim; Neler Çalışıyoruz, Saha Ne istiyor, Neler Yapabiliriz?”

Prof. Dr. Feza Günergun (İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilim Tarihi Bölüm Başkanı)
“İstanbul Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümünün Araştırma Ekibi, Konuları ve Etkinlikleri”

14.15 Görüş ve değerlendirmeler
14.30 Kahve molası
14.45 Sunumlar II
Doç. Dr. Rainer Brömer (İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı)
“Türkiye’de Bilim Tarihi ve Bilim Çalışmaları”

Doç. Dr. Hakan Ertin (İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Beşikçizade Tıp ve İnsani Bilimler Merkezi, BETİM genel sekreteri)
“Türk tıp eğitiminde insanı bilimler(‘e direnç) ve BETİM”

Prof. Dr. Yücel Sayman (İstanbul Medipol Üniversitesi)
“Bilim ve Teknoloji Gelişimler Karşısında Hukuk”

Dr. Melike Şahinol (Orient-Institut Istanbul, İnsan, Tıp ve Toplum Araştırma Alanı Sorumlusu)
“İnsan, Tıp ve Toplum Alan çalışmaları”

15.30 Görüş ve değerlendirmeler
16.00 Kahve molası
16.15 Forum: STS TURKEY’in geleceği
18.00
Kapanış

4 Ekim
10:00 Açılış: Kahve ve kurabiye get together
Çalıştaylar
Opsiyon 1: Konu başlıklı toplantılar (Tıp, Siyaset, Tarih, Teknoloji)
Opsiyon 2: Türkiye STS hakkında “white paper” yazımı
Opsiyon 3: STS TURKEY Geleceği? Kaynaklar, fonlar vb.

12.30 STS TURKEY Toplantı Kapanışı

19:00 Human Enhancement / İnsan Geliştirme sunumlarına davetlisiniz.

Sunumlar Orient-Institut Istanbul’da düzenlenmiş olan “Doğayı Yeniden Şekillendirmek, İnsan Hayatı Geliştirmek mi? Tıp, Bilim ve Teknoloji Hayatımızı Nasıl Biçimlendirir konferans serisinin parçasıdır.


Privacy Preference Center