STS TURKEY 2018 Toplum için Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Konferansı kapsamında gerçekleşen faaliyet ve raporlamaya aşağıdaki ilgili başlıklardan ulaşabilirsiniz.

Konferans Programı

Kabul Edilen Bildiri Özetleri

Değerlendirme Raporu