Bildiri özeti son teslim tarihi: 19 Mart 2018 1 Nisan 2018
Bildiri değerlendirmelerinin açıklanması: 30 Nisan 2018 12 Haziran 2018

Konferans dili: Türkçe

BİLDİRİ ÖZETİ BAŞVURU KRİTERLERİ

Konferansta bildiri sunmak isteyen katılımcılar,

  • 19 Mart 2018 tarihine kadar
  • 600 kelimelik genişletilmiş bildiri özetini,
  • Bildiri başlığı ve 3-5 anahtar kelime ile beraber
  • Yazar isimlerini, kurumlarını ve iletişim bilgilerini bildiri başlığıyla beraber ayrı bir kapak sayfasında içerecek şekilde
  • Times New Roman, 12 pt, çift satır aralığıyla
  • DOC, DOCX, ODT, RTF dosya formatlarından birinde hazırlayarak
  • info@ststurkey.net adresine
  • eposta başlığında “[STS TURKEY 2018 Bildiri özeti]” ifadesi bulunacak şekilde gönderir.

Çift kör hakem değerlendirmesi süreci sonunda özetleri kabul edilen katılımcılara 30 Nisan 2018 tarihinde eposta yoluyla haber verilir. Bildiri sunumuna uygun görülmeyen özetlerin poster olarak sunulması önerilebilir. Bildiri sunumu yerine poster sunumu yapmayı tercih eden başvurular epostada bunu belirtmelidir.