Bilimsel Kurul (alfabetik – soyada göre)

Arsev U. Aydınoğlu, Dr. Öğr. Üyesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Politikaları

Gülşah Başkavak, Dr., Orient-Institut Istanbul, İnsan, Tıp ve Toplum

Aslı Çalkıvik, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü

Aytekin Çökelez, Prof. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İnsan ve  Toplum Bilimleri Bölümü

Aslı Ö. Erbil, Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İnsan ve  Toplum Bilimleri Bölümü

Feza Günergun, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilim Tarihi Bölümü

Harun Kaygan, Dr. Öğr. Üyesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Pınar Kaygan, Dr. Öğr. Üyesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Ali O. İlhan, Dr. Öğr. Üyesi, Özyeğin Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü

Söğüt, İpek Sevda, Dr. Öğretim Üyesi, Kadir Has Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Burcu Mutlu, Dr., Orient-Institut Istanbul, İnsan, Tıp ve Toplum

Melike Şahinol, Dr., Orient-Institut Istanbul, İnsan, Tıp ve Toplum

Aydan Turanlı, Prof. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü

Başak Ozan Özparlak, Dr., Avukat

Emine Öncüler Yayalar, Dr. Öğretim Görevlisi., Bilkent Üniversitesi

Özlem Yılmaz, Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü

Tuncay Zorlu, Prof. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü

Etkinlik Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Aydan Turanlı, İstanbul Teknik Üniversitesi (Düzenleme Kurulu Başkanı)
Dr. Öğretim Üyesi Asli Çalkıvik, İstanbul Teknik Üniversitesi (Düzenleme Kurulu)
Dr. Özlem Yılmaz, İstanbul Teknik Üniversitesi (Düzenleme Kurulu)
Dr. Melike Şahinol, Orient-Institut İstanbul (STS TURKEY Koordinasyon)
Dr. Öğretim Üyesi Arsev Umur Aydınoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (STS TURKEY Koordinasyon)
Dr. Öğretim Üyesi Harun Kaygan, Orta Doğu Teknik Ünversitesi (STS TURKEY Koordinasyon)

Ev Sahipleri:
İstanbul Teknik Üniversitesi, “Bilim, Teknoloji ve Toplum” Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve Yüksek Lisans Programı
İstanbul Teknik Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü

Destek Verenler:
STS TURKEY Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Türkiye Ağı, Inventram

Konferans Ekibi
İstanbul Teknik Üniversitesi-Kurumsal İletişim (Grafik)
İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı (Mali İşler)

STS TURKEY İletişim

ststurkey.net
facebook.com/ststurkey
twitter.com/ststurkey

Konferans hakkında iletişime girmek için: konferans@ststurkey.net