STS TÜRKİYE ODTÜ UEAM: STS – Etik Temasları Konferansı

31 Ekim – 2 Kasım 2023

Tarih: 31 Ekim – 02 Kasım 2023

Konferans Mekânı: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Konferans Dilleri: Türkçe ve İngilizce

 

Bir yanda iklim değişikliği, çevresel bozulma ve bunlardan kaynaklanan doğal felaketler, enerji krizi, göç, salgınlar ve savaşların yarattığı aşılması güç zorluklar, diğer yanda ChatGPT gibi yapay zekâ uygulamaları, büyük veriye dayalı dijitalleşme ve biyomedikal ilerlemeler karşısında duyduğumuz heyecan ve endişe… Böylesi büyük küresel krizlerin yaşandığı ve bilim-teknoloji alanında hızlı ilerlemelerin kaydedildiği bugünün dünyasında karşımıza çıkan karmaşık ve çok yönlü konuları, disiplinlerarası bir bakış açısıyla ele almak kaçınılmaz hale gelmiştir.

Felsefe, bu olgulara anlam vermeye çalışırken aynı zamanda ‘Nasıl olmalı?’ sorusuyla da gelişmelere yön verme görevini üstlenmektedir. Birçok sosyal ve beşeri bilim gibi, felsefe de teknoloji ve bilim üzerine yapılan çalışmaların çeşitliliğine, özellikle de etik bakış açısından, giderek daha fazla katkıda bulunmaktadır. Diğer yanda, Bilim, Teknoloji ve Toplum / Bilim ve Teknoloji Çalışmaları (STS) da yeni teknolojilere dair anlayışımızı büyük ölçüde şekillendirmektedir. STS, toplum, bilim ve teknolojinin birbirlerini karşılıklı olarak etkilediklerine dikkat çekerek bu alanların arasındaki bağlantıyı vurgulamakta öncü bir rol oynamaktadır. Bu bakış açısı bizi bilim, teknoloji ve toplum arasındaki karmaşık ilişkileri daha derinlemesine incelemeye teşvik etmiş, yeni fikirlere ve yenilikçi yaklaşımlara ilham kaynağı olmuştur.

Bu olguları ayrıntılarıyla irdelerken, felsefe ve STS bilim, teknoloji ile toplum arasındaki etkileşimlerin bütüncül bir şekilde kavranması için bize yol göstermekte önemli roller oynamaya devam etmektedirler. Bu unsurlar arasındaki dinamik etkileşimin önemini kavradığımızda teknolojik ve bilimsel ilerlemelerin etik, sosyal ve felsefi boyut ve sonuçlarını daha iyi değerlendirebiliriz. Bu anlamda, felsefe ve STS sadece entelektüel araştırmalarımızı zenginleştirmekle kalmayacak, aynı zamanda teknolojiyi insanlığın ihtiyaçları, hedefleri ve evrensel değerleriyle uyumlu hâle getiren bir geleceği oluşturmakta bize güç verecektir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi (UEAM), Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi (TEKPOL), Felsefe Bölümü, Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, ve Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Türkiye Araştırma Ağı (STS TÜRKİYE) tarafından ortaklaşa düzenlenen “STS – Etik Temasları” konferansı, yeni teknolojilerin geliştirilmesine ve toplum üzerindeki etkilerine yönelik daha donanımlı, etik ve sorumlu bir yaklaşımı teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Konferansımıza bilim, teknoloji, toplum ve etik arasındaki bağlantıları sorgulayan akademik katkılarınızı bekliyoruz.

Sınırlandırıcı olmamakla birlikte, konferans bildirileri için konu başlıkları aşağıdaki listede sunulmaktadır.

 

  • Çevre, Teknoloji ve Etik

 

Çevre etiği; Sürdürülebilirlik; Yeşil dönüşüm ve toplum;  Bilim, teknoloji ve şehir; Çoklu türler etnografisi (Multispecies); Tarım ve gıda etiği

 

  • Dijital Teknolojiler ve Toplum

 

İnternet güvenliği, sosyal medya ve büyük veri; Yapay zekâ; Bilişim çağında insan hakları; Bilgi teknolojileri ve e-Devlet; Gözetim toplumu ve biyopolitika; İnsan ve makine etkileşimi

 

  • Tıp, Teknoloji ve Toplum  

 

Tıp etiği; Biyoetik; Biyoloji felsefesi; Artırılmış insan; Kök hücre, genetik yapı değiştirme, insan geliştirme (human enhancement); Üreme teknolojileri; Biyopolitika; Gıda teknolojileri; Biyomedikalizasyon

 

  • Sorumlu Araştırma ve Yenilik (İnovasyon)

 

Tasarım, teknoloji ve toplum; Katılımcı tasarım; Sorumlu tasarım; Sosyal girişimcilik ve yenilikçilik; Bilim iletişimi; Bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirmede dürüstlük (integrity); İnovasyon yönetimi; Teknoloji değerlendirme; Savunma sanayi; Akademik performans metrikleri

 

  • Teknoloji Etkisinde Kültür ve Kimlik

 

Savaşlara veya iklim olaylarına bağlı göçmenlik; Terör, savaş; Toplumsal cinsiyet; Bilim, teknoloji ve feminizm; Sosyal medya; Gerçek sonrası (post-truth); Engelsiz-bedenlilik; Cinsel yönelim ve etnisite tabanlı ayrımcılık ve eşitsizlik; Teknoloji ve psikoloji; Toplumda teknoloji algısı

 

  • Etik, Estetik, Teknoloji

 

Sanat, zanaat ve teknoloji; Biyosanat ve toplum; Dijital sanatlar; Bilimkurgu edebiyatı ve sineması; Teknolojinin estetiği

 

  • Teknoloji Felsefesi ve Tarihi

 

Teknoloji felsefesi; Teknolojinin evrimi; Toplumsal dönüşüm ve teknoloji; Bilim ve teknoloji ilişkisi

Konferansa bildiri başvuruları buradaki bağlantı üzerinden sağlanmaktadır.

Bildiri Özeti: Türkçe veya İngilizce olarak en az 400 kelime en çok 600 kelime ile sınırlıdır. Başvurular çift kör hakemlik süreci ile değerlendirilecektir.

Bildirileri ile başvuracak katılımcılar için önemli tarihler aşağıda yer almaktadır. Başvuru veya konferans süreci hakkındaki soru ve geri bildirimlerinizi konferans@ststurkey.net adresine iletebilirsiniz.

 

Bildiri özeti teslim tarihi: 10 Eylül 2023 (güncel)

Hakem değerlendirme sonuçlarının ilanı: 22 Eylül 2023 (güncellenmektedir. yazarlar e-mail üzerinden bilgilendirilecektir.)

Konuşmacılar için kayıt kesinleştirme: 6 Ekim 2023 (güncellenmektedir. yazarlar e-mail üzerinden bilgilendirilecektir.)

Konferans programının ilanı: 10 Ekim 2023

 

Konferans Orta Doğu Teknik Üniversitesi KKM’de gerçekleşecektir. Katılım ile ilgili detaylar ilerleyen tarihlerde duyurulacaktır.

 

Düzenleyenler ve destekleyenler: ODTÜ Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi, Bilkent Üniversitesi, STS TÜRKİYE

STS-Etik Temasları Konferans programı açıklandı. Buradan tüm oturumları inceleyebilirsiniz.  Konferans bildiri özeti kitapçığı erişime açıldı.

Konferans kapsamında düzenlenecek olan atölye çalışmaları hakkında aşağıdaki başlıklar üzerinden bilgi alabilirsiniz.

İlgilendiğiniz atölyelere kayıt isteğinizi burada paylaştığımız form üzerinden bize iletebilirsiniz.

 

VIRT2UE Araştırma Etiği Eğitim Modülü – Erdemler ve Normlar Egzersizi (1 Kasım)

Atlas.ti’nin Kullanımına Giriş: Nitel Araştırmada Temel Beceriler (1 Kasım)

Case Analysis in Ethics Education (2 Kasım)

 

WORLD CAFÉ: Post- ve Trans-Hüman Gelecekler: Yapay Zeka ile Yönlendirilen Bir Dünyada Toplumsal Zorluklar (31 Ekim) [altyapısal bir gelişme nedeniyle iptal edilmiştir.]

Etkinlik Düzenleme Kurulu

Halil Turan, Prof. Dr., ODTÜ Felsefe, ODTÜ Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi
Gülizar Karahan Balya, Arş. Gör. Dr., ODTÜ Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi
Büşra Akkökler Karatekeli, Arş. Gör. Dr., ODTÜ Felsefe
Sinan Şenel, ODTÜ Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi
Büke Temizler, Doktora Öğrencisi, ODTÜ Felsefe
Berk Yaylım, Arş. Gör. Dr., ODTÜ Felsefe

Arsev Umur Aydınoğlu, Dr. Öğr. Üyesi, ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikaları Anabilim Dalı (TEKPOL)
Şafak Kılıçtepe, Dr., Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Antropoloji Bölümü
Erkan Saka, Prof. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi, İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü
Melike Şahinol, Dr., Orient-Institut Istanbul, İnsan, Tıp ve Toplum
Emine Öncüler Yayalar, Dr., Bilkent Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilim, Teknoloji, Toplum
İpek Altun, Öğretim Görevlisi, Bilkent Üniversitesi, İletişim ve Tasarım Bölümü

Bilim Kurulu

Ömer Faik Anlı, Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü

Semih Akçomak, Prof. Dr., ODTÜ TEKPOL

Arsev U. Aydınoğlu, Dr. Öğr. Üyesi, ODTÜ TEKPOL

Murat Baç, Prof. Dr., ODTÜ, Felsefe Bölümü

Gülşah Başkavak, Dr., Orient-Institut Istanbul, İnsan, Tıp ve Toplum

Fatin Cedden, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

Erdal Cengiz, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Felsefe Bölümü

Nesrin Çobanoğlu, Prof. Dr., Gazi Üniversitesi, Tıp Tarihi ve Etik

Kurtuluş Dinçer, Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Felsefe Bölümü

Matthias Dörries, Prof. Dr., University of Strasbourg

Stavros Drakopoulos, Prof. Dr., NKUA

Erkan Erdil, Prof. Dr., ODTÜ TEKPOL

Giorgos Gotsis, Prof. Dr., NKUA (İş Etiği)

James Griffith, Dr. Öğr. Üyesi, ODTÜ, Felsefe Bölümü

Nurbay Irmak, Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi, Felsefe Bölümü

Gürol Irzık, Prof. Dr., Sabancı Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Ali O. İlhan, Öğretim Görevlisi, University of Cincinnati, Tasarım, Mimarlık, Sanat ve Planlama
Fakültesi

Ahmet İnam, Prof. Dr., ODTÜ, Felsefe Bölümü

Ceren Gülser İlikan Rasimoğlu, Dr. Öğr. Üyesi, Acıbadem Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

İnan Kalaycıoğulları, Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü

M. Volkan Kavas, Doç. Dr., İzmir Ekonomi Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Harun Kaygan, Dr. Öğr. Üyesi, Southern Denmark Üniversitesi, Tasarım ve İletişim Bölümü

Azer Kılıç, Dr. Öğr. Üyesi, Bilgi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

Şafak Kılıçtepe, Dr., Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Antropoloji Bölümü

Emre Koyuncu, Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, Felsefe Bölümü

Faik Kurtulmuş, Dr. Öğr. Üyesi, Sabancı Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Umut Morkoç, Dr. Araştırma Görevlisi, Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

Aslı Odman, Öğretim Görevlisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Sibel Oktar Thomas, Dr. Öğr. Üyesi, Özyeğin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi (İş Etiği)

Canan Özgen, Prof. Dr., ODTÜ, Kimya Mühendisliği Bölümü

Vefa Saygın Öğütle, Prof. Dr., Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

Nüket Örnek Büken, Prof. Dr., Hacettepe Biyoetik Merkezi Müdürü

Onur Özgöde, Prof. Dr., Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Başak Ozan Özparlak, Dr., Avukat

Teoman Pamukçu, Prof. Dr., ODTÜ TEKPOL

Barış Parkan, Doç. Dr., ODTÜ, Felsefe Bölümü

Jan-Hendrik Passoth, Prof. Dr., European University Viadrina

Erkan Saka, Prof. Dr., Bilgi Üniversitesi, İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü

Manolis Simos, Dr., NKUA (Teknoloji Etiği, Etik)

Canan Sümer, Prof. Dr., Özyeğin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi (Endüstriyel Psikoloji)

Melike Şahinol, Dr., Orient-Institut Istanbul, İnsan, Tıp ve Toplum

Cemal Taluğ, Prof. Dr., TARGET (Tarım Etiği)

Belgin Tekçe, Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Harun Tepe, Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Felsefe Bölümü

Çağatay Topal, Doç. Dr., ODTÜ, Sosyoloji Bölümü

Ertuğrul Rufayi Turan, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Felsefe Bölümü

Halil Turan, Prof. Dr., ODTÜ, Felsefe Bölümü

Aydan Turanlı, Prof. Dr., İTÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilim, Teknoloji Ve Toplum Bölümü

Candan Türkkan, Dr. Öğr. Üyesi, Özyeğin Üniversitesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Aristotle Tympas, Prof. Dr., NKUA (Teknoloji Etiği, Bilim ve Teknoloji Tarihi)

Elif Vatanoğlu-Lutz, Prof. Dr., Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Özlem Yılmaz Silverman, Dr., Exeter Üniversitesi, Sosyoloji, Felsefe ve Antropoloji Bölümü

Saniye Vatansever, Doç. Dr., Bilkent Üniversitesi, Felsefe Bölümü

Stelios Virvidakis, Prof. Dr., NKUA (Etik)

Katerina Vlantoni, Dr., NKUA (Biyomedikal, Biyoetik)

Yasemin Yalım, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Tıp Tarihi Ve Etik Anabilim Dalı