Bilim, Teknoloji ve Toplum Kış Okulu 2024 Katılımcı Listesi

Altıncı STS TÜRKİYE Bilim, Teknoloji ve Toplum Kış Okulu 2024 katılımcıları belli oldu. Öncelikle yoğun ilgiye ve yapılan tüm başvurulara teşekkür ederiz.

Başvurular beş ayrı hakem tarafından bağımsız bir şekilde değerlendirilmiştir. Bu süreçte birçok parametre göz önünde bulunduruldu. Öncelikle katılımcıların çalışma alanlarının STS ile örtüşmesine önem verdik. Ayrıca katılımcı profilinde çeşitliliğin sağlanması da bizim için önemli bir kriterdi. Öğrencilerin ders akışından beslenerek etkileşimli bir ortamda araştırmalarını tartışma olanağı sunmayı amaçlıyoruz. Katılmaya hak kazanan öğrencileri tebrik ederiz.

Dersler Bilgi Lisansüstü Programlar Enstitüsü iş birliğiyle, 24-26 Ocak 2024 tarihlerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi, santralistanbul Kampüsü, E4 alt_lab'ta gerçekleşecektir.

İlerideki dönemlerde düzenleyeceğimiz eğitim faaliyetlerimize dair duyuruları websitemiz veya sosyal medya (Twitter/X, Facebook, Instagram) kanallarımızdan takip edebilirsiniz.

 

STS Türkiye Bilim, Teknoloji ve Toplum Kış Okulu 2024 Katılımcı Listesi

Melek Can

Ayşe Kızıl

Uğur Kocager

İdil Kula

İbrahim Buğra Yenioğlu

Ada Bilge Doğan

Melissa Sivri

Mehmet Haşim Çevik

Tolga Nikbay

Ahmet Fahreddin Uçar

Emre Yılancık

Şeyma Tok

Çiğdem Sena Kızmaz

Melike Akkaya

Esra Özgür

Arif Serin

Pınar Gerçek

Cansu Akverdi

Mehmed Nihad Özkaya

Gülbahar Coşkun

Burak Bağçeci

Görkem Çolak


STS Türkiye Bilim, Teknoloji ve Toplum Kış Okulu 2024

STS Türkiye Bilim, Teknoloji ve Toplum Kış Okulu 2024

Yer / Venue: İstanbul Bilgi Üniversitesi, santral kampüsü

Düzenleyenler / Organizers: Erkan Saka, Melike Şahinol, Şafak Kılıçtepe, Emine Öncüler Yayalar, Arsev Umur Aydınoğlu

*Dersler Türkçe veya İngilizce (bk. sunum başlığı)  olarak yapılacaktır. / The lectures will be held in Turkish or English (see lecture title).

 

STS Türkiye Bilim ve Teknoloji Çalışmaları (STS Türkiye) Araştırma Ağı, ülkemizde Bilim ve Teknoloji Çalışmaları alanında araştırma ve eğitim faaliyetlerini teşvik ederek alanın görünürlüğünü ve yaygınlığını artırmak amacıyla çalışmalarına devam etmektedir. STS Türkiye Kış Okulu, STS alanının temel teorik çerçevelerini, önemli kavramlarını ve ilgili tartışmalarını alana giriş düzeyinde aktarmak gayesiyle, ilki 2019 Ocak ayında Orient-Institut İstanbul’un desteğiyle İstanbul’da,  sonrakiler sırasıyla Bilkent Üniversitesi, ODTÜ Tasarım Fabrikası ve İstanbul Bilgi Üniversitesi, Yeni Medya ve İletişim Bölümü, Orient-Institut İstanbul desteği ile düzenlenmiştir.

Altıncı STS Türkiye Bilim, Teknoloji ve Toplum Kış Okulu, 24-26 Ocak 2024 tarihlerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde gerçekleştirilecektir. Üç gün sürecek olan eğitim boyunca farklı disiplinlerden araştırmacı ve akademisyenler STS ile ilgili kuramsal ve metod dersleri verecektir. Bununla birlikte, programda katılımcıların araştırma konularının tartışılmasına da yer ayrılacaktır.

Gün boyu STS alanına dair pek çok farklı konunun ele alınacağı eğitim yüz yüze olacaktır ve ücretsizdir.

Katılmak isteyenler başvurularını buradaki form üzerinden gerçekleştirebilir. Başvuru alımı 15 Ocak 2024‘te sonlanacaktır. Yapılan başvuruların hepsi hakem değerlendirmesinden geçmektedir. Kontenjanımız sınırlıdır. Kış Okuluna katılımın ön koşulunu STS alanı ve eğitimine duyulan ilginin gösterilip gerekçelendirilmesi oluşturmaktadır. Katılmaya hak kazanan öğrenciler 17 Ocak 2024’de websitemizde duyurulacaktır.

 

Sorularınızı info@ststurkey.net adresi üzerinden bize iletebilir, ders programı ve eğitmen listesini yakında aşağıda bulabilirsiniz.

 

24 Ocak, Çarşamba

09:00–09:30 Tanışma

09:30–10:30 Kuhn and David Bloor (EN) - Aydan Turanlı, Prof. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi

10:30-10:40 Çay-kahve arası

10:40–12:10 Tıp, Teknoloji ve Biyomedikalizasyon - Gülşah Başkavak, Dr., Acıbadem Üniversitesi

12:10–13:00 Öğle yemeği

13:00–14:00 Yapay Zeka ve Hukuk - Başak Ozan Özparlak, Dr., Özyeğin Üniversitesi

14:00-14:15 Çay-kahve arası

14:15–15:15 What Can Cultural Analytics Tell Us about 776 van Gogh Paintings? (EN) - Ivo Ozan Furman, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi

15:15-15:30 Çay-kahve arası

15:30-17:00 STS’de Niteliksel Yöntemler - Melike Şahinol, Dr., Bağımsız Araştırmacı

25 Ocak, Perşembe

9:30–10:45 Öğrenci Tanışma ve Karşılaşmaları

10:45–11:45 Teknoloji ve Kapitalizm - Pınar Demircan, Dr., Bağımsız Araştırmacı

11:45-12:00 Çay-kahve arası

12:00–13:00 Analogical Reasoning Examples in Science & Technology Studies (EN) - İskender Gökalp, Prof. Dr., TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Gebze

13:00–14:00 Öğle yemeği

14:00–15:00 Erken Dönem STS Teorileri - Emine Öncüler Yayalar, Dr., Bilkent Üniversitesi

15:00-16:30 Yapay Zekaya Antropolojik bir Bakış - Erkan Saka, Prof. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi

16:30-16:45 Çay-kahve arası

16:45-17:45 STS ve Sanatsal Araştırma - Emre Sünter, Dr., Kadir Has Üniversitesi

26 Ocak, Cuma

09:30–11:00 Technology Assessment ve RRI - Arsev Umur Aydınoğlu, Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi

11:00-12:15 Feminist Bilim ve Teknoloji Çalışmaları - Şafak Kılıçtepe, Dr. Öğr. Üyesi, Ahi Evran Üniversitesi

12:15-13:30 Öğlen yemeği

13:30-15:00 Öğrenci Sunumları

15:00-15:15 Çay-kahve arası

15:15-16:45 Geri bildirimler

 


#STSMeetsEthics23

STS TÜRKİYE ODTÜ UEAM: STS – Etik Temasları Konferansı

31 Ekim – 2 Kasım 2023

Tarih: 31 Ekim – 02 Kasım 2023

Konferans Mekânı: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Konferans Dilleri: Türkçe ve İngilizce

 

Bir yanda iklim değişikliği, çevresel bozulma ve bunlardan kaynaklanan doğal felaketler, enerji krizi, göç, salgınlar ve savaşların yarattığı aşılması güç zorluklar, diğer yanda ChatGPT gibi yapay zekâ uygulamaları, büyük veriye dayalı dijitalleşme ve biyomedikal ilerlemeler karşısında duyduğumuz heyecan ve endişe… Böylesi büyük küresel krizlerin yaşandığı ve bilim-teknoloji alanında hızlı ilerlemelerin kaydedildiği bugünün dünyasında karşımıza çıkan karmaşık ve çok yönlü konuları, disiplinlerarası bir bakış açısıyla ele almak kaçınılmaz hale gelmiştir.

Felsefe, bu olgulara anlam vermeye çalışırken aynı zamanda ‘Nasıl olmalı?’ sorusuyla da gelişmelere yön verme görevini üstlenmektedir. Birçok sosyal ve beşeri bilim gibi, felsefe de teknoloji ve bilim üzerine yapılan çalışmaların çeşitliliğine, özellikle de etik bakış açısından, giderek daha fazla katkıda bulunmaktadır. Diğer yanda, Bilim, Teknoloji ve Toplum / Bilim ve Teknoloji Çalışmaları (STS) da yeni teknolojilere dair anlayışımızı büyük ölçüde şekillendirmektedir. STS, toplum, bilim ve teknolojinin birbirlerini karşılıklı olarak etkilediklerine dikkat çekerek bu alanların arasındaki bağlantıyı vurgulamakta öncü bir rol oynamaktadır. Bu bakış açısı bizi bilim, teknoloji ve toplum arasındaki karmaşık ilişkileri daha derinlemesine incelemeye teşvik etmiş, yeni fikirlere ve yenilikçi yaklaşımlara ilham kaynağı olmuştur.

Bu olguları ayrıntılarıyla irdelerken, felsefe ve STS bilim, teknoloji ile toplum arasındaki etkileşimlerin bütüncül bir şekilde kavranması için bize yol göstermekte önemli roller oynamaya devam etmektedirler. Bu unsurlar arasındaki dinamik etkileşimin önemini kavradığımızda teknolojik ve bilimsel ilerlemelerin etik, sosyal ve felsefi boyut ve sonuçlarını daha iyi değerlendirebiliriz. Bu anlamda, felsefe ve STS sadece entelektüel araştırmalarımızı zenginleştirmekle kalmayacak, aynı zamanda teknolojiyi insanlığın ihtiyaçları, hedefleri ve evrensel değerleriyle uyumlu hâle getiren bir geleceği oluşturmakta bize güç verecektir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi (UEAM), Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi (TEKPOL), Felsefe Bölümü, Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, ve Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Türkiye Araştırma Ağı (STS TÜRKİYE) tarafından ortaklaşa düzenlenen “STS – Etik Temasları” konferansı, yeni teknolojilerin geliştirilmesine ve toplum üzerindeki etkilerine yönelik daha donanımlı, etik ve sorumlu bir yaklaşımı teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Konferansımıza bilim, teknoloji, toplum ve etik arasındaki bağlantıları sorgulayan akademik katkılarınızı bekliyoruz.

Sınırlandırıcı olmamakla birlikte, konferans bildirileri için konu başlıkları aşağıdaki listede sunulmaktadır.

 

  • Çevre, Teknoloji ve Etik

 

Çevre etiği; Sürdürülebilirlik; Yeşil dönüşüm ve toplum;  Bilim, teknoloji ve şehir; Çoklu türler etnografisi (Multispecies); Tarım ve gıda etiği

 

  • Dijital Teknolojiler ve Toplum

 

İnternet güvenliği, sosyal medya ve büyük veri; Yapay zekâ; Bilişim çağında insan hakları; Bilgi teknolojileri ve e-Devlet; Gözetim toplumu ve biyopolitika; İnsan ve makine etkileşimi

 

  • Tıp, Teknoloji ve Toplum  

 

Tıp etiği; Biyoetik; Biyoloji felsefesi; Artırılmış insan; Kök hücre, genetik yapı değiştirme, insan geliştirme (human enhancement); Üreme teknolojileri; Biyopolitika; Gıda teknolojileri; Biyomedikalizasyon

 

  • Sorumlu Araştırma ve Yenilik (İnovasyon)

 

Tasarım, teknoloji ve toplum; Katılımcı tasarım; Sorumlu tasarım; Sosyal girişimcilik ve yenilikçilik; Bilim iletişimi; Bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirmede dürüstlük (integrity); İnovasyon yönetimi; Teknoloji değerlendirme; Savunma sanayi; Akademik performans metrikleri

 

  • Teknoloji Etkisinde Kültür ve Kimlik

 

Savaşlara veya iklim olaylarına bağlı göçmenlik; Terör, savaş; Toplumsal cinsiyet; Bilim, teknoloji ve feminizm; Sosyal medya; Gerçek sonrası (post-truth); Engelsiz-bedenlilik; Cinsel yönelim ve etnisite tabanlı ayrımcılık ve eşitsizlik; Teknoloji ve psikoloji; Toplumda teknoloji algısı

 

  • Etik, Estetik, Teknoloji

 

Sanat, zanaat ve teknoloji; Biyosanat ve toplum; Dijital sanatlar; Bilimkurgu edebiyatı ve sineması; Teknolojinin estetiği

 

  • Teknoloji Felsefesi ve Tarihi

 

Teknoloji felsefesi; Teknolojinin evrimi; Toplumsal dönüşüm ve teknoloji; Bilim ve teknoloji ilişkisi

Konferansa bildiri başvuruları buradaki bağlantı üzerinden sağlanmaktadır.

Bildiri Özeti: Türkçe veya İngilizce olarak en az 400 kelime en çok 600 kelime ile sınırlıdır. Başvurular çift kör hakemlik süreci ile değerlendirilecektir.

Bildirileri ile başvuracak katılımcılar için önemli tarihler aşağıda yer almaktadır. Başvuru veya konferans süreci hakkındaki soru ve geri bildirimlerinizi konferans@ststurkey.net adresine iletebilirsiniz.

 

Bildiri özeti teslim tarihi: 10 Eylül 2023 (güncel)

Hakem değerlendirme sonuçlarının ilanı: 22 Eylül 2023 (güncellenmektedir. yazarlar e-mail üzerinden bilgilendirilecektir.)

Konuşmacılar için kayıt kesinleştirme: 6 Ekim 2023 (güncellenmektedir. yazarlar e-mail üzerinden bilgilendirilecektir.)

Konferans programının ilanı: 10 Ekim 2023

 

Konferans Orta Doğu Teknik Üniversitesi KKM’de gerçekleşecektir. Katılım ile ilgili detaylar ilerleyen tarihlerde duyurulacaktır.

 

Düzenleyenler ve destekleyenler: ODTÜ Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi, Bilkent Üniversitesi, STS TÜRKİYE

STS-Etik Temasları Konferans programı açıklandı. Buradan tüm oturumları inceleyebilirsiniz.  Konferans bildiri özeti kitapçığı erişime açıldı.

Konferans kapsamında düzenlenecek olan atölye çalışmaları hakkında aşağıdaki başlıklar üzerinden bilgi alabilirsiniz.

İlgilendiğiniz atölyelere kayıt isteğinizi burada paylaştığımız form üzerinden bize iletebilirsiniz.

 

VIRT2UE Araştırma Etiği Eğitim Modülü – Erdemler ve Normlar Egzersizi (1 Kasım)

Atlas.ti’nin Kullanımına Giriş: Nitel Araştırmada Temel Beceriler (1 Kasım)

Case Analysis in Ethics Education (2 Kasım)

 

WORLD CAFÉ: Post- ve Trans-Hüman Gelecekler: Yapay Zeka ile Yönlendirilen Bir Dünyada Toplumsal Zorluklar (31 Ekim) [altyapısal bir gelişme nedeniyle iptal edilmiştir.]

Etkinlik Düzenleme Kurulu

Halil Turan, Prof. Dr., ODTÜ Felsefe, ODTÜ Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi
Gülizar Karahan Balya, Arş. Gör. Dr., ODTÜ Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi
Büşra Akkökler Karatekeli, Arş. Gör. Dr., ODTÜ Felsefe
Sinan Şenel, ODTÜ Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi
Büke Temizler, Doktora Öğrencisi, ODTÜ Felsefe
Berk Yaylım, Arş. Gör. Dr., ODTÜ Felsefe

Arsev Umur Aydınoğlu, Dr. Öğr. Üyesi, ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikaları Anabilim Dalı (TEKPOL)
Şafak Kılıçtepe, Dr., Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Antropoloji Bölümü
Erkan Saka, Prof. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi, İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü
Melike Şahinol, Dr., Orient-Institut Istanbul, İnsan, Tıp ve Toplum
Emine Öncüler Yayalar, Dr., Bilkent Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilim, Teknoloji, Toplum
İpek Altun, Öğretim Görevlisi, Bilkent Üniversitesi, İletişim ve Tasarım Bölümü

Bilim Kurulu

Ömer Faik Anlı, Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü

Semih Akçomak, Prof. Dr., ODTÜ TEKPOL

Arsev U. Aydınoğlu, Dr. Öğr. Üyesi, ODTÜ TEKPOL

Murat Baç, Prof. Dr., ODTÜ, Felsefe Bölümü

Gülşah Başkavak, Dr., Orient-Institut Istanbul, İnsan, Tıp ve Toplum

Fatin Cedden, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

Erdal Cengiz, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Felsefe Bölümü

Nesrin Çobanoğlu, Prof. Dr., Gazi Üniversitesi, Tıp Tarihi ve Etik

Kurtuluş Dinçer, Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Felsefe Bölümü

Matthias Dörries, Prof. Dr., University of Strasbourg

Stavros Drakopoulos, Prof. Dr., NKUA

Erkan Erdil, Prof. Dr., ODTÜ TEKPOL

Giorgos Gotsis, Prof. Dr., NKUA (İş Etiği)

James Griffith, Dr. Öğr. Üyesi, ODTÜ, Felsefe Bölümü

Nurbay Irmak, Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi, Felsefe Bölümü

Gürol Irzık, Prof. Dr., Sabancı Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Ali O. İlhan, Öğretim Görevlisi, University of Cincinnati, Tasarım, Mimarlık, Sanat ve Planlama
Fakültesi

Ahmet İnam, Prof. Dr., ODTÜ, Felsefe Bölümü

Ceren Gülser İlikan Rasimoğlu, Dr. Öğr. Üyesi, Acıbadem Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

İnan Kalaycıoğulları, Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü

M. Volkan Kavas, Doç. Dr., İzmir Ekonomi Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Harun Kaygan, Dr. Öğr. Üyesi, Southern Denmark Üniversitesi, Tasarım ve İletişim Bölümü

Azer Kılıç, Dr. Öğr. Üyesi, Bilgi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

Şafak Kılıçtepe, Dr., Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Antropoloji Bölümü

Emre Koyuncu, Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, Felsefe Bölümü

Faik Kurtulmuş, Dr. Öğr. Üyesi, Sabancı Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Umut Morkoç, Dr. Araştırma Görevlisi, Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

Aslı Odman, Öğretim Görevlisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Sibel Oktar Thomas, Dr. Öğr. Üyesi, Özyeğin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi (İş Etiği)

Canan Özgen, Prof. Dr., ODTÜ, Kimya Mühendisliği Bölümü

Vefa Saygın Öğütle, Prof. Dr., Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

Nüket Örnek Büken, Prof. Dr., Hacettepe Biyoetik Merkezi Müdürü

Onur Özgöde, Prof. Dr., Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Başak Ozan Özparlak, Dr., Avukat

Teoman Pamukçu, Prof. Dr., ODTÜ TEKPOL

Barış Parkan, Doç. Dr., ODTÜ, Felsefe Bölümü

Jan-Hendrik Passoth, Prof. Dr., European University Viadrina

Erkan Saka, Prof. Dr., Bilgi Üniversitesi, İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü

Manolis Simos, Dr., NKUA (Teknoloji Etiği, Etik)

Canan Sümer, Prof. Dr., Özyeğin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi (Endüstriyel Psikoloji)

Melike Şahinol, Dr., Orient-Institut Istanbul, İnsan, Tıp ve Toplum

Cemal Taluğ, Prof. Dr., TARGET (Tarım Etiği)

Belgin Tekçe, Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Harun Tepe, Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Felsefe Bölümü

Çağatay Topal, Doç. Dr., ODTÜ, Sosyoloji Bölümü

Ertuğrul Rufayi Turan, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Felsefe Bölümü

Halil Turan, Prof. Dr., ODTÜ, Felsefe Bölümü

Aydan Turanlı, Prof. Dr., İTÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilim, Teknoloji Ve Toplum Bölümü

Candan Türkkan, Dr. Öğr. Üyesi, Özyeğin Üniversitesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Aristotle Tympas, Prof. Dr., NKUA (Teknoloji Etiği, Bilim ve Teknoloji Tarihi)

Elif Vatanoğlu-Lutz, Prof. Dr., Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Özlem Yılmaz Silverman, Dr., Exeter Üniversitesi, Sosyoloji, Felsefe ve Antropoloji Bölümü

Saniye Vatansever, Doç. Dr., Bilkent Üniversitesi, Felsefe Bölümü

Stelios Virvidakis, Prof. Dr., NKUA (Etik)

Katerina Vlantoni, Dr., NKUA (Biyomedikal, Biyoetik)

Yasemin Yalım, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Tıp Tarihi Ve Etik Anabilim Dalı


STS TURKEY Bilim, Teknoloji ve Toplum Kış Okulu 2023

Düzenleyenler / Organizers: Melike Şahinol, Emine Öncüler Yayalar,  Şafak Kılıçtepe, Arsev Umur Aydınoğlu, Erkan Saka

Destekleyen / Supporter: Orient-Institut Istanbul

Yer / Venue: Orient-Institut Istanbul, Susam Sokak 16 D.7, Beyoğlu / Istanbul

*Dersler Türkçe olarak yapılacaktır. / The lectures will be held in Turkish.

STS TURKEY Bilim ve Teknoloji Çalışmaları (STS) Araştırma Ağı, ülkemizde Bilim ve Teknoloji Çalışmaları alanında araştırma ve eğitim faaliyetlerini teşvik ederek alanın görünürlüğünü ve yaygınlığını artırmak amacıyla çalışmalarına devam etmektedir. STS TURKEY Kış Okulu, STS alanının temel teorik çerçevelerini, önemli kavramlarını ve ilgili tartışmalarını alana giriş düzeyinde aktarmak gayesiyle, ilki 2019 Ocak ayında Orient-Institut İstanbul’un desteğiyle İstanbul’da,  sonrakiler sırasıyla Bilkent Üniversitesi, ODTÜ Tasarım Fabrikası ve İstanbul Bilgi Üniversitesi, Yeni Medya ve İletişim Bölümü desteği ile düzenlenmiştir.

Orient-Institut Istanbul desteği ile beşinci STS TURKEY Bilim, Teknoloji ve Toplum Kış Okulu, 30-31 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. İki gün sürecek olan eğitim boyunca, farklı disiplinlerden araştırmacı ve akademisyenler STS ile ilgili kuramsal ve metod dersleri verecektir. Programda katılımcıların araştırma konularının tartışılmasına da yer ayrılacaktır. Gün boyu STS alanına dair pek çok farklı konunun ele alınacağı eğitim yüz yüze olacaktır ve ücretlidir (490 TL).  Katılmak isteyenler başvurularını buradaki form üzerinden gerçekleştirebilir. Başvuru alımı 18 Ocak 2023'te sonlanacaktır. Yapılan başvuruların hepsi hakem değerlendirmesinden geçmektedir. Kontenjanımız sınırlıdır. Kış okuluna katılımın ön koşulunu STS alanı ve eğitimine duyulan ilginin gösterilip gerekçelendirilmesi oluşturmaktadır. Katılmaya hak kazanan öğrenciler 20 Ocak 2023’de websitemizde duyurulacaktır. Sorularınızı info@ststurkey.net adresi üzerinden bize iletebilirsiniz.

Ders programı ve eğitmen listesini aşağıda bulabilirsiniz.

 

 

30 Ocak, Pazartesi / 30 January, Monday

9:00–09:30 Tanışma

9:30–10:30 David Bloor ve STS’de 'Güçlü Program'  - Aydan Turanlı, Prof. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi

10:30–11:30 STS’de Niteliksel Yöntemler - Melike Şahinol, Dr., Orient-Institut Istanbul

11:30–12:30 Doğa ve Teknik - Eylül Tuğçe Alnıaçık Özyer - Dr. Öğr. Üyesi, Türk-Alman Üniversitesi

12:30–13:30 Öğle yemeği

13:30–14:30 Yeni Bir Toplum: 6G, Sürdürülebilirlik ve Hukuk - Başak Ozan Özparlak, Avukat

14:30–15:30 STS`te Alternatif bir Metodoloji olarak Materyal Tarih Yazımı - Ezgi Pehlivanlı, Dr., Stavanger Üniversitesi

15:30–15:45 Kahve arası

15:45–16:45 Bilim, Teknoloji ve Sanat - Emre Sünter, Dr., Bağımsız Araştırmacı

16:45–17:45 Teknolojiye Antropolojik bir Bakış - Erkan Saka, Prof. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi

18:0019:00 Kokteyl

 

31 Ocak, Salı / 31 January, Tuesday

9:00–09:30 Sabah kahvesi

9:30–10:30 STS ve Feminizm - Şafak Kılıçtepe, Öğr. Gör. Dr., Ahi Evran Üniversitesi

10:30–11:30 Teknoloji ve Kapitalizm - Pınar Demircan, Dr., Bağımsız Araştırmacı

11:30–12:00 Kahve arası

12:00–13:00 Tıp ve Teknoloji: Biyomedikalizasyon, Ticarileşme ve Cerrahi - Gülşah Başkavak, Dr., Misafir Öğr. Gör., Acıbadem Üniversitesi

13:00–14:00 Öğle yemeği/ Lunch

14:00–15:00 Gelişen Teknolojileri Yönelik STS Çalışmaları: Hidrojen Sistemi Örneği -  Iskender Gökalp, Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi

15:00–16:00 Technology Assessment ve RRI - Arsev Umur Aydınoğlu, Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi


STS Turkey Kış Okulu 2022 Katılımcı Listesi

Bu sene dördüncüsü gerçekleştirilecek olan STS TURKEY Bilim, Teknoloji ve Toplum Kış Okulu 2022 katılımcıları belli oldu. Öncelikle yoğun ilgiye ve yapılan tüm başvurulara teşekkür ederiz; toplamda 58 başvuru aldık. Katılmaya hak kazanan öğrencileri tebrik ederiz.

Başvurular beş ayrı hakem tarafından bağımsız bir şekilde değerlendirilmiştir. Bu süreçte birçok parametre göz önünde bulunduruldu. Öncelikle katılımcıların çalışma alanlarının STS ile örtüşmesine önem verdik. Ayrıca katılımcı profilinde çeşitliliğin sağlanması da bizim için önemli bir kriterdi. Öğrencilerin ders akışından beslenerek etkileşimli bir ortamda araştırmalarını tartışma zemini açmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda katılımcı listesini sınırlı tutuyor ve tekil ders dinleme taleplerini maalesef kabul edemiyoruz.

Sunumlar İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin desteğiyle, 23 – 25 Şubat 2022 tarihlerinde Zoom üzerinden yapılacaktır. Önümüzdeki günlerde tüm katılımcıların başvuru yaptıkları eposta adreslerine program detayları ve Zoom bağlantıları gönderilecektir.

STS Turkey olarak, Bilim Teknoloji ve Toplum eğitimlerini devam ettirmeyi planlıyoruz. İlerideki dönemler için yapacağımız duyuruları websitemiz veya sosyal medya (TwitterFacebook) kanallarımızdan takip edebilirsiniz.

Katılmaya hak kazanan isimler:

Eren Can Yaşar

Hatice Özer

Berk Yıldız

Can Bayraktar

Ilgın İrem Gündüz

Ziya Kaya

Ahmet Furkan Üstün

Gaye Özpineci

Şeyhmus Baran Yetişmiş

Hasan Hüseyin Kayış

Güray Hatipoğlu

Ayşe Ayda Gerçek

Sude Boz

Akif Sarıyıldız

Hilmi Uysal

Beyza Nur Şengün

Serra Kervanoğlu

Tesnim Gülşen

Nisa A. Yılmaz

Selin Sezen

Mert Sarıkaya

Handenur Tosuncuk

Ümmühan Söylemez

İsmail Sizer

beyza Atasever

Gözde Sevimli

İpek Altun

Ayse Darakci

Duygu Öksünlü


STS TURKEY 2018 Konferansı 10.-11.09.2018

STS TURKEY 2018 Toplum için Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Konferansı, 10–11 Eylül 2018’de ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü ortak ev sahipliğinde, Orient-Institut Istanbul desteğiyle, gerçekleştirilecek.

Konferans dili: Türkce.

Detaylı bilgi için: ststurkey.net/ststurkey2018


Bilim ve Teknoloji Çalışmaları (BTÇ) Kavram ve Terimler Sözlüğü

Bir Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Kavram ve Terimler Sözlüğünü Türkçe olarak oluşturma çalışmalarına hali hazırda başlamış bulunduğumuzu memnuniyetle bildiriyoruz. Hazırlanan sözlüğü olabildiğince katılımcı kılabilmek için, "STS Turkey Sözlük" adında bir Google Group oluşturduk. Her bir kavram ve terimi dikkatli bir şekilde, teker teker tartışıyoruz. Nihai hedefimiz, online ve eğer mümkün olursa basılı bir sözlük oluşturmak.

Eğer tartışma grubumuza katılmak isterseniz doğrudan olarak "STS Turkey Sozluk" grubuna üyelik talebinde bulunabilir ya da ststurkeysozluk@gmail.com adresine mail atabilirsiniz.


Prof. Sheila Jasanoff (Harvard STS) ile STS TURKEY'nin kuruluşu hakkında röportaj

Talking about the establishment of STS TURKEY.
An Interview with Sheila Jasanoff, Pforzheimer Professor of Science and Technology Studies at Harvard Kennedy School.