Son 20 yılda başdöndürücü hızla gelişen ve etkisini tüm alanlarda gösteren bilgi ve iletişim teknolojilerindeki büyük ve hızlı dönüşümler, emek ve üretim süreçlerinden tüketim alışkanlıklarına kadar tüm yaşam biçimimizi dönüştürmekle kalmamış, bilim ve teknolojinin alışılmış düşünce kalıplarını zorlayan yepyeni soru ve sorunları da ortaya koymuştur. Bu sorunların tartışılması ve çözüm önerilerinin oluşturulması, yalnız teknik bilgiye sahip kişileri değil, bilim ve teknolojinin toplumsal, etik, felsefi, siyasal ve kültürel yanıyla ilgili bütün paydaşları ilgilendirmektedir.

Bilim, teknoloji ve insan ve toplum bilimleri arasında köprü oluşturarak, ufuk açıcı bir diyaloga zemin hazırlamak üzere 2017 yılında kurulan Turkish Scholarly Network for Science and Technology Studies (STS TURKEY) adını taşıyan araştırma ve eğitim ağının ikinci büyük kongresi, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Bilim ve teknoloji alanında yaşanan dönüşümlerin, sanal gerçeklikten, tıbba, şehir ve çevreden, yapay zekaya, tasarımdan, gıda teknolojisine kadar olan toplumsal yansımalarını ve Türkiye’de bilim ve teknolojinin ufuklarını, çok çeşitli perspektiflerden tartışmak üzere farklı disiplinlerden akademisyen, öğrenci ve bağımsız araştırmacıları 10-11-12 Eylül 2019 yaprak dökümünde İstanbul Teknik Üniversitesi‘ne çağırıyoruz.

Destek verenler:
STS TURKEY Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Türkiye Ağı, Inventram

Ev sahipleri:
İstanbul Teknik Üniversitesi, “Bilim, Teknoloji ve Toplum” Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve Yüksek Lisans Programı
İstanbul Teknik Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü

Etkinlik düzenleme kurulu
Prof. Dr. Aydan Turanlı, İstanbul Teknik Üniversitesi (Düzenleme Kurulu Başkanı)
Dr. Öğretim Üyesi Asli Çalkıvik, İstanbul Teknik Üniversitesi (Düzenleme Kurulu)
Dr. Özlem Yılmaz, İstanbul Teknik Üniversitesi (Düzenleme Kurulu)
Dr. Melike Şahinol, Orient-Institut İstanbul (STS TURKEY Koordinasyon)
Dr. Öğretim Üyesi Arsev Umur Aydınoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (STS TURKEY Koordinasyon)
Dr. Öğretim Üyesi Harun Kaygan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (STS TURKEY Koordinasyon)

Konferans ekibi
Grafik: İstanbul Teknik Üniversitesi-Kurumsal İletişim
Mali İşler: İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı

Çağrı metnine ve bildiri özeti başvuru kriterleri bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: http://ststurkey.net/tr/ststurkey2019-bildiriozeti/

Konferans hakkında iletişime girmek için: konferans@ststurkey.net