#STSTURKEY2019 İnsan, Tıp ve Toplum Buluşması

10-12 Eylül tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ikincisi gerçekleşecek STS TURKEY 2019 Toplum için Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Konferansı bünyesinde, ilk kez "İnsan, Tıp ve Toplum" Buluşması gerçekleşecek. Tıp alanıyla ilişkili tarihsel ve güncel konulara odaklanarak eğitim ve araştırma faaliyetleri yürüten akademisyen, öğrenci ve araştırmacıları bir araya getirecek buluşma; farklı disiplinlerin bakış açılarını buluşturarak pek çok konunun yüz yüze konuşulabileceği bir ortam sağlamayı hedefliyor.

Dr. Melike Şahinol ve Dr. Burcu Mutlu (Orient-Institut Istanbul) tarafından düzenlenen bu yılki buluşma iki bölümden oluşuyor. İlk bölümde tüm katılımcılar kısaca (2-3 dakika kadar) araştırma konularından, yürüttükleri çalışma ve projelerden bahsederek kendilerini tanıtacaklar. İkinci bölümde ise Türkiye’de bu alanlardaki araştırma pratikleri üzerine genel bir sohbet ortamı oluşturulacak.

"İnsan, Tıp ve Toplum" Buluşması, konferansa katılacak herkese açıktır. Katılımcıların kendilerini tanıtacağı ilk bölümde yer almak isteyenler, kısa sunumlarına eşlik etmesini istedikleri bir adet görsel materyali (isteğe göre hazırlanmış bir PowerPoint sunum sayfası, kitap kapağı, proje tanımı vs.) mutlu@oiist.org adresine gönderebilir.

Buluşmanın tarih, saat ve yer bilgileri STS TURKEY 2019 programında duyurulacaktır.

 

 

 


III. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi'nde Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Alanından Tartışmalar

ODTÜ Felsefe Bölümü tarafından geçtiğimiz yıl üçüncüsü düzenlenen Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi'nin açılış paneline bilim ve teknoloji çalışmaları alanı damgasını vurdu. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplumsal ve sosyal yönlerinin irdelendiği alan kapsamında tartışılan biyoetik, üreme ve insan geliştirme teknolojileri, bilgi ve iletişim teknoloji gibi konular panelde özne-nesne ilişkisi, adaletsizlik, etik değerler, toplumsal cinsiyet, insan hakları, veri güvenliği, ve yasal düzenlemeler gibi bağlamlar üzerinden değerlendirildi.

ODTÜ Felsefe Bölümü öğretim görevlisi Dr. Barış Parkan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen panele Prof. Dr. Çiler Dursun (Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi), Prof. Dr. Gülriz Uygur (Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi), Prof. Dr. Nüket Örnek Büken (Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik) ve Dr. Melike Şahinol (Orient-Institut İstanbul) katıldı.

- Bilim ve Teknoloji çalışmalarının inter-disipliner bir alan olarak ele aldığı temel konular nelerdir?

- İnsan ve teknik obje arasındaki ilişkinin şekillenmesinde özne/nesne ilişkisine ne oluyor? Öznenin yeri değişiyor mu? Nesne özneleşiyor mu? Birey ve teknik obje arasındaki diğer sosyal aracılar kimlerdir ve nasıl bir rol oynuyorlar?

- Sorumlu inovasyon ve teknoloji değerlendirme konularında farkında olunması gereken ilkeler ve uygulamada gözlemlediğiniz ihmaller nelerdir?

- Hukuk ve tıptan örneklerle üreme ve insan geliştirme politikalarının kadınlar üzerindeki olumlu/olumsuz etkilerini daha somut bir şekilde ele alabilir miyiz?

- Bütün insanlar bu gelişmelerden eşit bir şekilde pay alamadığı koşulda, sınıf ayrımının insan türünün “ne”liğine dair daha derin implikasyonları olabilir mi?

 

Yukarıdaki gibi pek çok sorunun ele alındığı panelin tamamını aşağıdan izleyebilirsiniz.

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q2tRTbjna80

 

 

 


#STSTURKEY2019: Gönderilen Bildiriler Üzerine

İkincisi 10-12 Eylül'de İstanbul Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecek STS TURKEY 2019 Toplum için Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Konferansı'na gönderilen bildiriler değerlendirildi.

Konferansımıza 34 farklı kurumdan toplam 81 bildiri başvurusu oldu. Bu bildirilerin %66'sını tam bildiri sunumu olarak kabul edebildik. Gün içinde bildiri özeti gönderenlere ayrıntılı açıklama gönderilecektir. Konferans kayıt takvimi ve programı önümüzdeki günlerde duyurulacaktır.

 

 


STS TURKEY Koordinatörleri Arasındaki Yeni İsimler

Ülkemizde bilim, teknoloji ve tıp alanlarında sosyal ve beşeri çalışmalar yapan araştırmacıları bir araya getirmek amacıyla oluşturulan STS TURKEY Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Türkiye Araştırma Ağı, faaliyetlerine devam ederken, koordinatörleri arasına yeni isimler katıldı.

Özyeğin Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü’nde doktor öğretim üyesi olarak görev yapan Dr. Ali O. İlhan ve Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan Dr. Emine Öncüler Yayalar STS TURKEY Ağı'nın koordinatörleri arasında yerlerini alarak ağın hedeflediği misyon doğrultusunda yapılan faaliyetlere destekte bulunacaklar.

STS TURKEY'in koordinatörleri hakkında detaylı bilgiyi buradan edinebilirsiniz.


STS TURKEY 2018 Konferansı Değerlendirme Raporu

İlki ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen STS TURKEY 2018 Toplum için Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Konferansı programını özetleyen ve değerlendiren raporumuz tamamlandı.

Rapora doğrudan bu bağlantıdan ulaşabilir, konferans boyunca paylaştığımız materyalleri ise etkinlik sekmesi altındaki STS Turkey 2018 Konferansı —> Program ve Değerlendirme Faaliyetleri bölümü üzerinden inceleyebilirsiniz.

Raporu hazırlayan STS üyemiz, ODTÜ Tarih Bölümü lisansüstü öğrencisi Levend Yücel’e teşekkür ederiz.

STS TURKEY 2018 Toplum için Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Konferansı