Türkiye'de STS: Bilim ve Teknoloji Çalışmaları El Kitabı İTÜ Akademik Açık Arşiv'de

Bilim, teknoloji, insan ve toplum bilimleri arasında köprü oluşturarak küresel ve yerel çaptaki bilim, teknoloji, toplum ve tıp pratiklerine yönelik çalışmaların ülkemizde görünürlüğünü artıran STS Turkey, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Inventram'ın katkılarıyla hazırlanan "Türkiye'de STS: Bilim ve Teknoloji Çalışmalarına Giriş" adlı el kitabı yayımlandı.

Bilim ve Teknoloji Çalışmaları'nın ülkemizdeki güncel seyrini temsil eden el kitabı Prof. Dr. Aydan Turanlı, Dr. Arsev Umur Aydınoğlu ve Dr. Melike Şahinol’un editörlüğünde düzenlenmiş yirmi makaleden oluşmaktadır. Makaleler tıp, biyoloji, bilgi ve iletişim teknolojileri, yapay zeka, gıda bankaları, dünya siyaseti, bilim iletişimi, bilimsel uzmanlık ve bilimde ticarileşme gibi konu başlıklarını ağırlıklı olarak sosyal bilimler perspektifiyle ele almaktadır. Söz konusu makalelerin bir kısmı 10-12 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleşen STS Turkey 2019: Toplum için Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Konferansı'nda sunulmuştur.

"Türkiye'de STS: Bilim ve Teknoloji Çalışmalarına Giriş" el kitabı, İTÜ Akademik Açık Arşiv'de bulunan e-kitap formatıyla erişime açıktır.

 

 


SosyalKafa Programında Erkan Saka ile Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Söyleşimiz | 10 Temmuz 2020, 22:00

Pandemi süreciyle beraber ertelemek zorunda kaldığımız faaliyetlerin iletişimini sürdürürken; bir yandan da bilim, teknoloji ve toplum arakesitinde değerlendirilecek konuların azalmadığı, tersine katlanarak arttığı gözlemini tartışmak adına verimli bir dönemden geçtiğimiz öne sürülebilir. Bu bağlamda Bilim ve Teknoloji Çalışmaları alanının gelişme süreci ve kapsamını hatırlamak bir o kadar kıymetli.

Erkan Saka Youtube'da yayınladığı SosyalKafa programının bu geceki (10 Temmuz 2020) gündemini Bilim ve Teknoloji Çalışmaları alanına ayırdı. STS TURKEY koordinatörlerimizden Şafak Kılıçtepe, Arsev Umur Aydınoğlu ve Melike Şahinol'un katılım sağlayacağı söyleşi; 22:00 itibarıyla programın YouTube kanalında canlı yayınlanacak. Alanla ilgilenen, alana dair sadece kulak dolgunluğu olan herkesi bekleriz.

 

https://www.youtube.com/watch?v=AjedmVpFP-c&feature=emb_title

 

 


#STSTURKEY2020 Pandemi Nedeniyle Konferansın Ertelenmesi Hakkında

İçinde bulunduğumuz pandemi süreci doğrultusunda; STS TURKEY, Ankara Üniversitesi Bilim ve Toplum Çalışmaları Anabilim Dalı ve Konya Bilim Merkezi işbirliğiyle Ekim ayında gerçekleşmesi planlanan STS TURKEY 2020 Konferansı ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Gönderilen bildirilerin değerlendirilme süreci başlamış olup, ilgili duyurular ilerleyen zamanlarda yapılacaktır.

Konferansla ilgili gelişmeleri ve güncel durumu sosyal medya hesaplarımız başta olmak üzere tüm iletişim kanallarımızdan takip etmeye devam edebilirsiniz.

Sağlıklı günler dileriz.


#STSTURKEY2020 Bildiri Teslim Tarihinde Uzatma

Covid-19 virüsü akabinde ilan edilen pandemi sürecinde alınan önlemler dikkate alınarak, bu yıl 14-16 Ekim tarihleri arasında Konya Bilim Merkezi'nde gerçekleşmesi planlanan STS TURKEY 2020 Konferansı'na gönderilecek bildiriler için son teslim tarihi 30 Nisan olarak güncellenmiştir.

STS TURKEY, Ankara Üniversitesi Bilim ve Toplum Çalışmaları Anabilim Dalı, Konya Bilim Merkezi işbirliğiyle düzenlenecek konferansa dair detaylara ve çağrı metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.


Atölye: "Experimental Pedagogies in Science, Technology and Society"

13 Ocak 2020

Düzenleyenler: Emine Öncüler Yayalar ve Arsev Umur Aydınoğlu

Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde gün boyunca süren atölye bilim, teknoloji ve toplum çalışmaları alanında deneysel pedagojik stratejileri tartışmaya açtı. Sınıflarda disiplinlerarası tartışmaları geliştirmeye dair yöntemler gelişen teknoloji ve yeni medya ortamları, araştırma ve müfredat ile bilim iletişimi gibi konu başlıkları çerçevesinde ele alındı.

Sekiz üniversite ve araştırma enstitüsünden yaklaşık 30 katılımcının dahil olduğu atölyenin program akışı aşağıda yer almaktadır. Sunum başlıkları kullanılan dil doğrultusunda düzenlenmiştir.

I. Oturum:

Emerging technologies and new spaces for re-thinking engaged learning

Erkan Saka, Bilgi Üniversitesi: Applicability of Transmedia approaches to Education through New media and Gamification Usage

Diler Öner, Boğaziçi Üniversitesi: Developing Complex Thinking with Virtual Internships

II. Oturum:

Applied Experiments in STS Pedagogies

Melike Şahinol, Orient-Institut Istanbul: A Journey through the Syllabus Qualitative Approaches in STS: Cyborgs and Technobodies

Robin Downey, Bilkent Üniversitesi: Applying Responsible Research and Innovation: Student Field Notes from a Nanotechnology Center Visit

III. Oturum:

Science Communication Beyond the Classroom

Yuvarlak Masa / moderatör: Arsev Umur Aydınoğlu, ODTÜ

Özlem Ak, TUBITAK, Özlem Ekici, TUBITAK. Sevinç Gelmez Burakgazi, Hacettepe Üniversitesi ve Eric Deibel, Bilkent Üniversitesi


#STSTURKEY2020 Bildiri Çağrısı - STS: Bir Disiplin Olarak Kimlik İnşası

Ülkemizdeki bilim, teknoloji ve tıp alanlarında sosyal ve beşeri çalışmalar yapan araştırmacıları bir araya getirmek ve disiplinlerarası yapısıyla bilinen bilim ve teknoloji çalışmaları alanı çerçevesindeki yaklaşımlara ve eğitimlere ortak bir zeminde yer vermek amaçlarıyla oluşan STS Turkey Araştırma Ağı; bu çerçevede yürüttüğü temel faaliyetlerden biri olan STS Turkey Toplum için Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Konferansını sürdürmeye devam ediyor.

Konferans serisinin üçüncüsü olan STS Turkey 2020; STS Turkey, Ankara Üniversitesi Bilim ve Toplum Çalışmaları Anabilim Dalı ve Konya Bilim Merkezi'nin katkılarıyla 14-16 Ekim 2020 tarihleri arasında Konya Bilim Merkezi'nde gerçekleşecek. Bu yılki bilimsel toplantının ve tartışmaların odağı ise "STS: Bir Disiplin Olarak Kimlik İnşası" teması etrafında şekillenecek.

Katılmak isteyen araştırmacılar ve akademisyenler, bildiri özetlerini en geç 10 Nisan 2020'ye kadar konferans@ststurkey.net'e gönderebilir. Bildiri, poster ve oturum önerilerine dair dikkat edilmesi gerekenler aşağıda belirtilmiştir.

 

Tam Bildiri

500 kelimelik bildiri özeti (bildiri başlığı, yazar isimleri ve kurumları, ve 5 anahtar kelime ile) konferans@ststurkey.net adresine başlıkta "STS TURKEY 2020 Bildiri Özeti" ifadesi bulunacak şekilde gönderilir.

Hakem değerlendirmesi sonucunda tam bildiriye uygun görülemeyen özetlerin poster olarak sunulması önerilebilir. Poster sunumu yapmayı tercih edenler ise başvururken bu tercihlerini e-postada belirtmelidir.

 

Özel Oturum Önerisi

1000 kelimelik özel oturum metni (Özel oturum başlığı, sunulacak bildiri başlıkları, oturum başkanı ismi ve oturuma katılacak kişilerin isim ve kurumları ile) konferans@ststurkey.net adresine başlıkta "STS TURKEY 2020 Özel Oturum" ifadesi bulunacak şekilde gönderilir.

 

 


STS TURKEY Bilim, Teknoloji ve Toplum Kış Okulu 2020'nin Ardından

Disiplinlerarası yaklaşım üzerine temellenen bilim ve teknoloji çalışmaları alanı kapsamında ele alınan kuramlar, kavramlar ve tartışmalara dair katılımcılara altyapı sağlamayı hedefleyen STS TURKEY Bilim, Teknoloji ve Toplum Kış Okulu, bu yıl ilk kez 14-16 Ocak tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. ODTÜ Tasarım Fabrikası'nın evsahipliği ve desteği, Bilkent Üniversitesi ile Bilkent STS Network'ün katkılarıyla gerçekleşen Kış Okulu, üç gün boyunca 10 farklı konunun ve katılımcıların araştırma konularının tartışıldığı dopdolu bir programa sahipti.

Farklı bilim dallarının gerek kuramsal gerekse uygulama tarafında faaliyet gösteren katılımcılar ilk gün Doç Dr. Erkan Saka'dan dijital antropoloji alanı, Dr. Robin Ann Downey'den sorumlu araştırma ve yenilikçilik yaklaşımı, Dr. Talya Şans Uçaryılmaz'dan teknoloji ve hukuk ilişkisi ile Dr. Eric Deibel'den biyopolitika ve aktör ağ teorisinin güncel uygulamalarına dair bilgilendi.

Bilim ve teknoloji çalışmaları alanının temel çerçevesi ve araştırma yöntemlerine odaklanan ikinci gün; Dr. Melike Şahinol bilim ve teknoloji alanında nitel araştırma yöntemi ve nitel veri analizi, doktor öğretim üyesi Arsev Umur Aydınoğlu disiplinlerarası çalışmaların kapsamı ve yapısı, Prof. Dr. Teoman Pamukçu niceliksel araştırma yöntemi olan etki analizi ve Dr. Emine Öncüler Yayalar teknolojinin toplumsal inşası kuramını anlattı.

Programın son günü Dr. Muhsin Doğan ekonomi perspektifinden bilimi, Dr. Şafak Kılıçtepe ise bilim ve teknoloji çalışmalarında feminist kuramın kapsamını tartışmaya açtı. Doğa, insani, iktisadi, idari ve sosyal bilimler gibi farklı alanlardan gelen katılımcılar araştırma konuları ve tasarladıkları projelerini sunarak eğitmenlerle beraber tartışma olanağını yakaladı.

STS TURKEY Bilim, Teknoloji ve Toplum Kış Okulu 2020'ye dair akışı Twitter'da kullandığımız #ststurkeyws20 etiketi üzerinden de inceleyebilirsiniz.


STS TURKEY Bilim, Teknoloji ve Toplum Kış Okulu 2020

 

STS TURKEY Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Araştırma Ağı olarak ülkemizde Bilim ve Teknoloji Çalışmaları (STS) alanında araştırma ve eğitim faaliyetlerini teşvik ederek alanın görünürlüğünü ve yaygınlığını arttırma amacıyla çalışıyoruz. STS alanının temel teorik çerçevelerini, önemli kavramlarını ve ilgili tartışmalarını alana giriş düzeyinde aktarmak amacıyla Ocak ayında ilk defa Orient-Institut desteğiyle İstanbul’da bir Kış Okulu düzenlemiştik.

STS TURKEY Bilim, Teknoloji ve Toplum İkinci Kış Okulu ise 14-16 Ocak 2020 tarihlerinde ODTÜ Tasarım Fabrikası, Ankara’da gerçekleşecek. Bilkent Üniversitesi ve ODTÜ Tasarım Fabrikası tarafından desteklenen Kış Okulu kapsamında, üç gün boyunca farklı disiplinlerden 10 uzman araştırmacı ve akademisyen 10 farklı konuda eğitim verecek; programın yarım günü ise katılımcıların güncel araştırma konularını tartışmasına ayrılacak. Dersler İngilizce veya Türkçe gerçekleştirecek, ders başlıkları işlenecekleri dile göre düzenlenmiştir.

Ders ve eğitmen listesini aşağıda bulabilirsiniz.

 

STS ve Siyaset Çalışmaları
Asli Çalkıvik, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi

Digital Anthropology. Cases from Ethnographic Approaches to Algorithms and Blockchain Studies  
Erkan Saka, Doç. Dr., Bilgi Üniversitesi

Responsible Research and Innovation
Robin Ann Downey, Öğr. Gr. Dr., Bilkent Üniversitesi

Teknolojinin Toplumsal İnşası
Emine Öncüler Yayalar, Öğr. Gr. Dr., Bilkent Üniversitesi

STS’de Niteliksel Yöntemler ve Nitel Veri Analizi
Melike Şahinol, Dr., Orient-Institut Istanbul

Disiplinlerarası Çalışmalar
Arsev Umur Aydınoğlu, Dr. Öğr. Üyesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Etki Analizi
Teoman Pamukçu, Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Biopolitics / Actor Network Theory
Eric Deibel, Öğr. Gr. Dr., Bilkent Üniversitesi

Kadim Birliktelik: Bilimin Ekonomik Boyutu
Muhsin Doğan, Dr., Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)

Feminist STS
Şafak Kılıçtepe, Dr., Bağımsız Araştırmacı

 

 

Düzenleyenler: Arsev Umur Aydınoğlu, Şafak Kılıçtepe, Emine Öncüler Yayalar, Melike Şahinol

Destekleyenler: Bilkent Üniversitesi, ODTÜ Tasarım Fabrikası


STS TURKEY Koordinatörleri Arasında Yeni İsim

Bilim, teknoloji ve tıp alanlarını sosyal ve beşeri bakış açılarını dahil ederek çalışan araştırmacıları bir araya getiren STS TURKEY Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Türkiye Araştırma Ağı koordinatörleri arasına Şafak Kılıçtepe katıldı.

Yüksek lisans ve doktorasını Indiana Üniversitesi Bloomington’da sosyal antropoloji alanında tamamlayan Kılıçtepe'nin ilgilendiği araştırma alanları bilim ve toplum çalışmaları, üreme ve üreme teknolojileri, antropolojik demografi, ulus-devlet, kimlik, ırk ve etnisite, cinsiyet çalışmalarını kapsamaktadır.

STS TURKEY Araştırma Ağı koordinatörleri hakkında buradan bilgi sahibi olabilirsiniz.


#STSTURKEY2019 Workshop: Zamanın Ruhunu Yakalamak - Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Alanında Güncel Tartışmalar

STS TURKEY 2019 Toplum İçin Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Konferansı ikinci yılında bildiri ve poster sunumlarına ek olarak yer açtığı etkinlikleri çeşitlendiriyor. 11 Eylül Çarşamba günü 15:00'da gerçekleşecek "Zamanın Ruhu Yakalamak: Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Alanında Güncel Tartışmalar" adlı workshop da onlardan biri.

STS Turkey Sosyal Medya Çalışma Grubu’ndan İpek Altun ve Begüm Göktenay Güzel’in moderatörlüğünü üstleneceği workshop; yıl boyunca bilim, teknoloji ve toplum kesişiminde tartışmaya açılan konu başlıkları ve temaları ele almayı hedeflemektedir.

Dünya çapında gerek bilim ve teknoloji çalışmaları alanına yönelik gerekse çalışma alanı kapsamında öne çıkan tartışmaların izi; çeşitli buluşmalar, konferanslar, araştırma çağrıları ve yayınlar üzerinden sürülecek. İlgilenen herkesin katılımına açık olan workshop, katılımcıları görüşlerini, izlenimlerini ve/veya çalışma alanlarını da paylaşabileceği ufuk açıcı bir ortama davet etmektedir.