STS Turkey Kış Okulu 2023 Katılımcı Listesi

Bu sene beşincisi gerçekleştirilecek olan STS TURKEY Bilim, Teknoloji ve Toplum Kış Okulu 2023 katılımcıları belli oldu. Öncelikle yoğun ilgiye ve yapılan tüm başvurulara teşekkür ederiz.

Başvurular beş ayrı hakem tarafından bağımsız bir şekilde değerlendirilmiştir. Bu süreçte birçok parametre göz önünde bulunduruldu. Öncelikle katılımcıların çalışma alanlarının STS ile örtüşmesine önem verdik. Ayrıca katılımcı profilinde çeşitliliğin sağlanması da bizim için önemli bir kriterdi. Öğrencilerin ders akışından beslenerek etkileşimli bir ortamda araştırmalarını tartışma olanağı sunmayı amaçlıyoruz. Katılmaya hak kazanan öğrencileri tebrik ederiz.

Dersler Orient Institut-İstanbul'un desteğiyle, 30-31 Ocak 2023 tarihlerinde Orient-Institut İstanbul'da gerçekleşecektir. STS Turkey olarak, Bilim Teknoloji ve Toplum eğitimlerini devam ettirmeyi planlıyoruz.

İlerideki dönemler için yapacağımız duyuruları websitemiz veya sosyal medya (Twitter, Facebook, Instagram) kanallarımızdan takip edebilirsiniz.

 

STS Turkey Kış Okulu 2023 Katılımcı Listesi

Selin Dik
Elif Karakoç
Gaye Özpineci
Eren Sözüer
Buket Çetin
Şafak Tanir Levendeli
Kübra Sultan Yüzüncüyil
Canan Uçar
Uğur Kocager
Zeynep Pirim
Melek Can
Gül Beyza Kocamiş
Kerem Mert İspir
Cem Koray Olgun
Fatma Eser Epözdemir
Eren Esgin
Ceylin Özyurt

 


STS TURKEY 2022 Konferansı "Güncel Bir Soru: STS Nedir?" - Basın Bülteni

24-25 Kasım 2022'de santralistanbul Kampüsü'nde gerçekleşen STS TURKEY Konferansı üzerine İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından hazırlanan basın bültenini aşağıda bulabilirsiniz.

 

STS TURKEY 2022 Konferansı “STS Nedir?” sorusuna cevap aradı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya Bölümü ve STS Turkey Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Türkiye Araştırma Ağı işbirliği ile düzenlenen STS TURKEY 2022 Konferansı santralistanbul Kampüsü’nde gerçekleşti. “Güncel Soru: STS Nedir?” başlığı altında düzenlenen konferansta farklı disiplinlerden akademisyenler ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri STS’nin bu disiplinlerdeki işleyişini anlattı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya Bölümü ve STS TURKEY Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Türkiye Araştırma Ağı işbirliğinde düzenlenen STS TURKEY 2022 Konferansı “Güncel Soru: STS Nedir?” başlığı altında farklı disiplinlerden akademisyenler ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılımıyla santralistanbul Kampüsü’nde gerçekleşti.

2018 yılından bu yana düzenlenen STS TURKEY Konferansı, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burak Özçetin ile Medya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Erkan Saka’nın açılış konuşmalarıyla başladı.

Konferansta “Kuantum Teknolojilerinin Demokratikleşmesi” başlıklı araştırmasını aktaran Karlsruhe Institute of Technology’den Zeki C. Seskir, kuantum teknolojilerinin demokratikleşmesi için gerekli koşullardan bahsetti. Seskir, “Demokratikleşme çabaları altında kuantum teknolojilerinin erişilebilirliğine odaklanılıyor. Alan dışı uzmanlar da bu teknolojilere erişebiliyor. Devlet yatırımlarının bu konu üzerinde ciddi katkısı söz konusu. Aynı zamanda start up’lara da destek veriliyor” dedi.

Japonya’nın Akıllı Toplum Projesi: Toplum 5.0

“Toplum için Bilim ve Teknolojinin Japoncası-Toplum 5.0” başlığında sunum yapan Toplum 5.0 Enstitüsü’nden Dr. Yıldız Tuğba Kurtuluş Kara, Japonya’nın toplum 5.0 (akıllı toplum) projesini anlattı. Bu kavramın özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için neden önemli olduğuna değinen Kara, “Bu vizyon toplum merkezli ve sorun çözme odaklı bir proje olarak akademi, dünya toplumunu ve siyasetçileri bir araya getiren bir yaklaşım. Teknolojik ilerlemede insanı kayıran bir denge kurulmaya çalışılıyor. Japonya 65 yaş nüfusunun en yoğun olduğu ülke. Sosyoekonomik sorunları çözmek için yaşlı nüfusun sürdürülebilirliğini sağladılar. Japonya bu projeleri kendi sorunları için üretti ama şu anda bunu dünyaya ihraç ederek bir güç olarak kullanıyor” dedi.

“Sosyal ve Beşerî Bilimler ve Gelecek” başlığı altında bir konuşma yapan ODTÜ Makina Mühendisliği ve TÜBİTAK-MAM araştırmacısı Prof. Dr. İskender Gökalp ise gelecekte çevre ve enerji sorunlarının yoğun olarak tartışılacağını söyledi. Gökalp, “Geleceği şekillendiren
sosyoteknik senaryolar bizi ilgilendiren konuların başında geliyor. Geleceği düşünürken kurgu ve hayal gücü önemli. Bu fikirle sosyoteknik hayaller perspektifinde bir yere varıp varamayacağımızı test etmek için ek yollar ve bulvarlar açmak istedik” dedi.

“Teknolojik Ürünlerle İlgili Bilgi ve Deneyim Sahibi Olmak, Üniversite Öğrencilerinin Tamir Hakkına Yönelik Tutum Farklılıklarını Açıklamada Bir Etken Midir?” sunumunda Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Dr. Mustafa Serdar Köksal, teknoloji okuryazarlığı sayesinde teknolojiyi kullanmanın tamir hakkı bilincini oluşturmasını ele aldı. Serdar, “Bilgili ve deneyimli müşteriler tamir hakkına yönelik daha fazla farkındalığa sahip. Eskiyen veya bozulan ürünlerin çöpe atılmak yerine tamir edilerek farklı amaçlarla yeniden kullanılması önemli. Döngüsel ekonominin sağlanabilmesi için teknolojik ürünlerin kullanım ömrünün artırılması gerekiyor” dedi.

‘Çocukların teknoloji ve yapay zekâya yoğun ilgileri var’

“Yapay zekâ bebek gibi!” Çocukların Teknolojik Gelişmeler Üzerine Yorumları” sunumuyla söz alan İstanbul Arel Üniversitesi’nden Seran Demiral, “Çocukların teknolojiyle karşılaşmasının bize ne söylediği” konusuna yanıt aradı. Demiral, “Çocukların teknoloji ve yapay zekâya yoğun ilgileri var. Çevre ve benzer kaynaklı sorunlarının sorumluluğunu yapay zekâya devretme eğilimindeler. Sanal ortamı özgürleştikleri bir alan olarak görüyorlar” dedi.

“Tasarım, Yeni Medya ve Teknoloji” başlığında “Görünmezlik: Saldırgan Şehirler, Evsizlik ve Cinsiyet” konusunda sunum yapan Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Mert Akol ise “Saldırgan tasarımda evsizler ve evsiz kadınlar görünmez hale geliyor. Evsizlik sadece yoksulluk sorunu değil çok boyutlu bir konu. Erkekler açıkta, sokakta uyuyabiliyorken kadınlar evsizliklerini saklama ihtiyacı hissediyor. Kadınlar evsiz kalırken yanındaki bir çocuk da evsizliğe mahkûm olabiliyor Sadece fizyolojik farklılıklar bile barınamayan bir kadın için ek zorluklar getiriyor” dedi.

Makine çevirileri çevirmenlerin yerini alabilir

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Azer Kılıç, “Makine Çevirisi Karşısında İnsan Çevirmenler: Güncel Deneyimlerden Gelecek Tahayyüllerine” adlı çalışmasında nöral makine çevirilerinin insan çevirilerinin geleceğine etkilerini aktardı. Kılıç, “Uzun vadede belirli alanlarda makine çevirileri, çevirmenlerin yerini kısmen de olsa alacak.

Teknik çeviri gibi alanlarda makine çevirisi riski yüksek ancak edebiyat gibi alanlarda otomasyon çevirinin daha düşük olacağı düşünülüyor. İş kaybı, düşük ücret, çeviri kalitesinde düşüş ve yaratıcılığın engellenmesi gibi olumsuz yönler ise makine çevirilerinin olumsuz etkileri olarak karşımıza çıkacak” dedi.

Fail Ağ Teorisi ve Hidrojen başlıklı özel oturumda konuşan Orta Doğu Teknik Üniversitesi sosyoloji araştırmacıları Ceylin Özyurt, Suat Tekin, Ilgın Yılmaz, İbrahim Buğra Yenioğlu ve Fikret Tamer ise, sosyolojide fail ağ kuramına değindi. Hidrojeni bir kimlik olarak tanımlayan araştırmacılar, hidrojenle birlikte döngüsel ekonomi ve karbonsuzlaşmanın önemi, hidrojen üretim metotları, enerji sisteminin jeopolitiği gibi konuları ele alarak bu konuda çok katmanlı aktörlerin devreye girmesi ve enerji devriminin gerçekleşmesi adına daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu anlattı.

 


STS TURKEY Bilim, Teknoloji ve Toplum Kış Okulu 2022

 

Düzenleyenler: STS TURKEY Koordinasyonu üyeleri (Erkan Saka, Emine Öncüler Yayalar, Melike Şahinol, Şafak Kılıçtepe, Arsev Umur Aydınoğlu, Ali O. İlhan)

Destekleyenler: İstanbul Bilgi Üniversitesi, Yeni Medya ve İletişim Bölümü

Yer: Çevrimiçi

 

STS TURKEY Bilim ve Teknoloji Çalışmaları (STS) Araştırma Ağı, ülkemizde Bilim ve Teknoloji Çalışmaları alanında araştırma ve eğitim faaliyetlerini teşvik ederek alanın görünürlüğünü ve yaygınlığını artırmak amacıyla çalışmalarına devam etmektedir. STS TURKEY Kış Okulu, STS alanının temel teorik çerçevelerini, önemli kavramlarını ve ilgili tartışmalarını alana giriş düzeyinde aktarmak gayesiyle, ilki 2019 Ocak ayında Orient-Institut İstanbul’un desteğiyle İstanbul’da, ikincisi 2020 Ocak ayında Bilkent Üniversitesi ve ODTÜ Tasarım Fabrikası desteğiyle Ankara’da, ve üçüncüsü ise İstanbul Bilgi Üniversitesi, Yeni Medya ve İletişim Bölümü desteği ile çevrimiçi olarak düzenlenmiştir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin desteklediği dördüncü STS TURKEY Bilim, Teknoloji ve Toplum Kış Okulu, 23 – 25 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Üç gün sürecek olan eğitim boyunca, farklı disiplinlerden araştırmacı ve akademisyenler STS ile ilgili kuramsal ve metot dersleri verecektir. Programda katılımcıların araştırma konularının tartışılmasına da yer ayrılacaktır.

Mevcut pandemi koşulları nedeniyle, STS TURKEY Kış Okulu 2022 çevrimiçi formatta gerçekleşecektir. Katılımın ücretsiz olduğu Kış Okulu ile ilgilenen öğrenciler için başvuru formu 14 Şubat 2022 tarihine kadar açık olacaktır. İlgili forma buradaki bağlantıdan erişebilirsiniz:

https://forms.gle/zbLa2oGtuiTuAV127

Katılmaya hak kazanan öğrenciler 18 Şubat 2022’de websitemizde duyurulacaktır. Sorularınızı info@ststurkey.net adresi üzerinden bize iletebilir, ders programı ve eğitmen listesini aşağıda bulabilirsiniz.

*Dersler, dersin başlığına göre İngilizce ya da Türkçe olarak yapılacaktır. / The lectures will be held in English or Turkish based on the title of the lecture.

 

23 Şubat, Çarşamba / 23 February, Wednesday

09:00–09:30 Tanışma / Get together

09:30–10:30 Algoritmalara antropolojik bir bakış - Erkan Saka (Doç. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi)
10:30–11:30 STS Perspektifinden Cerrahi: Biyomedikalleşme ve Robotik Cerrahi  - Gülşah Başkavak (Dr., Orient-Institut Istanbul)
11:30–12:30 Büyük Veri ve Yapay Zeka Etiği - Yusuf Yüksekdağ (Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi)

12:30–13:30 Öğle yemeği / Lunch

13:30–14:30 STS’de Niteliksel Yöntemler - Melike Şahinol (Dr., Orient-Institut Istanbul)
14:30–15:30 Energy Transition Problems as Exemplar STS Topics - İskender Gökalp (Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

24 Şubat, Perşembe / 24 February, Thursday

9:30–10:30 Dreaming of freedom-machines: reflections on Rousseau, Foucault and STS - Eric Deibel (Öğr. Gör. Dr., Bilkent University)
10:30–11:30 İnsan-olmayanların failliği ve politika - Ebru Kayaalp Jurich (Doç. Dr., Yeditepe Üniversitesi)
11:30–12:30 Bilim ve Toplumsal Hareketler - Ali O. İlhan (Dr. Öğr. Üyesi, Özyeğin Üniversitesi)

12:30–13:30 Öğle yemeği / Lunch

13:30–14:30 Kapsayıcı Tasarım - Emine Öncüler Yayalar (Öğr. Gör. Dr., Bilkent Üniversitesi), Şafak Kılıçtepe (Öğr. Gör. Dr., Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi)

14:30–15:30 Katılımcı sunumları ve tartışmalar / Participant presentations and discussion

25 Şubat, Cuma / 25 February, Friday

09:30–10:30 Yapay zeka, robotik ve hukuk - Başak Ozan Özparlak (Dr., Avukat)
10:30–11:30 Incorporating Publics and Stakeholders into Technological Decisions: Theory and Practice - Robin Ann Downey (Öğr. Gör. Dr., Bilkent University)
11:30-12:30 Bilim İletişimi - Arsev Umur Aydınoğlu (Dr. Öğr. Üyesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

12:30–13:30 Öğle yemeği / Lunch

13:30–14:30 Training computer vision algorithms on TV Series: Detecting conspiracies in Payitaht - Ivo Furman (Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi), Mustafa Oğuzhan Çolak (Marie-Curie Fellow, Leiden Üniversitesi), Abdulkadir Albayrak (Dr. Öğr. Üyesi, Dicle Üniversitesi)

14:30–15:30 Katılımcı sunumları ve kapanış tartışmaları / Participant presentations and closing discussion


#STSTURKEY2021: Çevrimiçi Konferans Hakkında Hatırlatma Notları (Güncel)

Pandemi nedeniyle ertelenen STS: Bir Disiplin Olarak Kimlik İnşası başlıklı STS TURKEY Konferansı 22-24 Kasım 2021'de çevrimiçi gerçekleşecektir. Aradan geçen zamanda, salgının beraberinde oluşan yaşam koşullarımızdaki değişiklikler ve katılım talepleri göz önünde bulundurularak, bildiri özeti için son teslim tarihi 31 Temmuz'a uzatılmıştır.

Konferans kapsamında 2020 yılında gönderilen bildiriler de değerlendirilecektir. Bunun için sizlerden bildirinizi konferans@ststurkey.net adresine tekrardan göndermenizi rica ediyoruz. (E-posta başlığında “[STS TURKEY 2021 Özel oturum]” ifadesiyle iletebilirsiniz.)

Ankara Üniversitesi Bilim ve Toplum Çalışmaları Anabilim Dalı'nın desteğiyle düzenlenen STS TURKEY Konferansı özelindeki tüm duyurularımıza (çağrı metni, kayıt bilgisi vd.) ilgili bağlantıdan erişebilirsiniz.

 


STS TURKEY Bilim, Teknoloji ve Toplum Kış Okulu 2021

STS TURKEY Bilim ve Teknoloji Çalışmaları (STS) Araştırma Ağı, ülkemizde Bilim ve Teknoloji Çalışmaları alanında araştırma ve eğitim faaliyetlerini teşvik ederek alanın görünürlüğünü ve yaygınlığını artırmak amacıyla çalışmalarına devam etmektedir. STS TURKEY Kış Okulu STS alanının temel teorik çerçevelerini, önemli kavramlarını ve ilgili tartışmalarını alana giriş düzeyinde aktarmak amacıyla, ilk kez 2019 Ocak ayında Orient-İnstitut İstanbul’un desteğiyle İstanbul’da, ikinci kez ise 2020 Ocak ayında Bilkent Üniversitesi ve ODTÜ Tasarım Fabrikası desteğiyle Ankara’da düzenlenmişti.

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin desteklediği üçüncü STS TURKEY Bilim, Teknoloji ve Toplum Kış Okulu, 3-5 Şubat 2021 tarihlerinde gerçekleşecektir. Üç gün sürecek olan eğitim boyunca, farklı disiplinlerden araştırmacı ve akademisyenler STS ile ilgili kuram ve yöntem dersleri verecektir. Programın son yarım günü ise katılımcıların araştırma konularının tartışılmasına ayrılacaktır.

Mevcut pandemi koşulları nedeniyle, STS TURKEY Kış Okulu 2021 çevrimiçi formatta gerçekleşecektir. Katılımın ücretsiz olduğu Kış Okulu ile ilgilenen öğrenciler için başvuru formu 15 Ocak 2021 tarihine kadar açık olacaktır. İlgili forma buradaki bağlantıdan erişebilirsiniz. Katılmaya hak kazanan öğrenciler 20 Ocak 2021’de websitemizde duyurulacaktır. Sorularınızı info@ststurkey.net adresi üzerinden bize iletebilirsiniz.

Ders ve eğitmen listesini aşağıda bulabilirsiniz.

Algoritmalara Antropolojik bir Bakış
Erkan Saka, Doç. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi

Feminist STS          
Şafak Kılıçtepe, Öğr. Gör. Dr., Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Bilim, Teknoloji ve Uzmanlık Sorunsalı    
Emine Öncüler Yayalar, Öğr. Gr. Dr., Bilkent Üniversitesi

STS ve Sanat         
Ayşe Köksal, Doç. Dr., Özyegin Üniversitesi

Politics of Infrastructure       
Fiona Gedeon Achi, Research Assistant, McGill University

STS’de Niteliksel Yöntemler
Melike Şahinol, Dr., Orient-Institut Istanbul

Büyük Veri ve Yapay Zeka Etiği   
Yusuf Yüksekdağ, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Bilim ve Toplumsal Hareketler      
Ali Ilhan, Dr. Öğr. Üyesi, Özyegin Üniversitesi

İnsan-olmayanların Failliği ve Politika   
Ebru Kayaalp Jurich, Doç. Dr., Ankara Bilim Üniversitesi

Bilim İletişimi           
Arsev Umur Aydınoğlu, Dr. Öğr. Üyesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Veri tabanlı Sosyolojik Araştırmalar   
Ivo Furman, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Imagining Responsible Solutions for Emerging Technologies     
Robin Ann Downey, Dr., Bilkent University

Tıp ve Teknoloji
Gülşah Başkavak, Dr., Orient-Institut Istanbul

Yapay Zeka, Robotik ve Hukuk   
Başak Ozan Özparlak, Dr., Avukat,  Ozan&Ozan Hukuk Bürosu

Streaming of Freedom-Machines: Reflections on Rousseau, Foucault and STS 
Eric Deibel, Dr., Bilkent University


STS TURKEY Koordinatörlerinden Güncel Mesaj

2020'nin belirsiz ve zorlu sürecine rağmen, yakın gelecekte gerçekleşmesini planladığımız faaliyetlerimiz adına tüm koordinatörlerimizle beraber çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu kapsamda, Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Türkiye Araştırma Ağı (STS TURKEY) koordinatörleri arasına Doç. Dr. Erkan Saka'nın katıldığını duyurmak isteriz.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim bölümünde öğretimi üyesi olan Doç. Dr. Erkan Saka dijital gazetecilik, yeni medya kültürleri, dijital antropoloji alanlarında dersler vermektedir. Doktorasını Rice Üniversitesi’nde tamamlamış ve misafir araştırmacı olarak UC Irvine Antropoloji, MIT Bilim ve Teknoloji Çalışmaları bölümlerinde yer almış Saka'nın güncel çalışmaları büyük veri ve algoritma çalışmaları hattında ilerlemektedir.

STS TURKEY Araştırma Ağı koordinatörleri hakkındaki güncel ve detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.


Türkiye'de STS: Bilim ve Teknoloji Çalışmaları El Kitabı İTÜ Akademik Açık Arşiv'de

Bilim, teknoloji, insan ve toplum bilimleri arasında köprü oluşturarak küresel ve yerel çaptaki bilim, teknoloji, toplum ve tıp pratiklerine yönelik çalışmaların ülkemizde görünürlüğünü artıran STS Turkey, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Inventram'ın katkılarıyla hazırlanan "Türkiye'de STS: Bilim ve Teknoloji Çalışmalarına Giriş" adlı el kitabı yayımlandı.

Bilim ve Teknoloji Çalışmaları'nın ülkemizdeki güncel seyrini temsil eden el kitabı Prof. Dr. Aydan Turanlı, Dr. Arsev Umur Aydınoğlu ve Dr. Melike Şahinol’un editörlüğünde düzenlenmiş yirmi makaleden oluşmaktadır. Makaleler tıp, biyoloji, bilgi ve iletişim teknolojileri, yapay zeka, gıda bankaları, dünya siyaseti, bilim iletişimi, bilimsel uzmanlık ve bilimde ticarileşme gibi konu başlıklarını ağırlıklı olarak sosyal bilimler perspektifiyle ele almaktadır. Söz konusu makalelerin bir kısmı 10-12 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleşen STS Turkey 2019: Toplum için Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Konferansı'nda sunulmuştur.

"Türkiye'de STS: Bilim ve Teknoloji Çalışmalarına Giriş" el kitabı, İTÜ Akademik Açık Arşiv'de bulunan e-kitap formatıyla erişime açıktır.

 

 


SosyalKafa Programında Erkan Saka ile Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Söyleşimiz | 10 Temmuz 2020, 22:00

Pandemi süreciyle beraber ertelemek zorunda kaldığımız faaliyetlerin iletişimini sürdürürken; bir yandan da bilim, teknoloji ve toplum arakesitinde değerlendirilecek konuların azalmadığı, tersine katlanarak arttığı gözlemini tartışmak adına verimli bir dönemden geçtiğimiz öne sürülebilir. Bu bağlamda Bilim ve Teknoloji Çalışmaları alanının gelişme süreci ve kapsamını hatırlamak bir o kadar kıymetli.

Erkan Saka Youtube'da yayınladığı SosyalKafa programının bu geceki (10 Temmuz 2020) gündemini Bilim ve Teknoloji Çalışmaları alanına ayırdı. STS TURKEY koordinatörlerimizden Şafak Kılıçtepe, Arsev Umur Aydınoğlu ve Melike Şahinol'un katılım sağlayacağı söyleşi; 22:00 itibarıyla programın YouTube kanalında canlı yayınlanacak. Alanla ilgilenen, alana dair sadece kulak dolgunluğu olan herkesi bekleriz.

 

https://www.youtube.com/watch?v=AjedmVpFP-c&feature=emb_title

 

 


#STSTURKEY2020 Pandemi Nedeniyle Konferansın Ertelenmesi Hakkında

İçinde bulunduğumuz pandemi süreci doğrultusunda; STS TURKEY, Ankara Üniversitesi Bilim ve Toplum Çalışmaları Anabilim Dalı ve Konya Bilim Merkezi işbirliğiyle Ekim ayında gerçekleşmesi planlanan STS TURKEY 2020 Konferansı ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Gönderilen bildirilerin değerlendirilme süreci başlamış olup, ilgili duyurular ilerleyen zamanlarda yapılacaktır.

Konferansla ilgili gelişmeleri ve güncel durumu sosyal medya hesaplarımız başta olmak üzere tüm iletişim kanallarımızdan takip etmeye devam edebilirsiniz.

Sağlıklı günler dileriz.


#STSTURKEY2020 Bildiri Teslim Tarihinde Uzatma

Covid-19 virüsü akabinde ilan edilen pandemi sürecinde alınan önlemler dikkate alınarak, bu yıl 14-16 Ekim tarihleri arasında Konya Bilim Merkezi'nde gerçekleşmesi planlanan STS TURKEY 2020 Konferansı'na gönderilecek bildiriler için son teslim tarihi 30 Nisan olarak güncellenmiştir.

STS TURKEY, Ankara Üniversitesi Bilim ve Toplum Çalışmaları Anabilim Dalı, Konya Bilim Merkezi işbirliğiyle düzenlenecek konferansa dair detaylara ve çağrı metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.