Bilim, teknoloji, insan ve toplum bilimleri arasında köprü oluşturarak küresel ve yerel çaptaki bilim, teknoloji, toplum ve tıp pratiklerine yönelik çalışmaların ülkemizde görünürlüğünü artıran STS Turkey, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Inventram’ın katkılarıyla hazırlanan “Türkiye’de STS: Bilim ve Teknoloji Çalışmalarına Giriş” adlı el kitabı yayımlandı.

Bilim ve Teknoloji Çalışmaları’nın ülkemizdeki güncel seyrini temsil eden el kitabı Prof. Dr. Aydan Turanlı, Dr. Arsev Umur Aydınoğlu ve Dr. Melike Şahinol’un editörlüğünde düzenlenmiş yirmi makaleden oluşmaktadır. Makaleler tıp, biyoloji, bilgi ve iletişim teknolojileri, yapay zeka, gıda bankaları, dünya siyaseti, bilim iletişimi, bilimsel uzmanlık ve bilimde ticarileşme gibi konu başlıklarını ağırlıklı olarak sosyal bilimler perspektifiyle ele almaktadır. Söz konusu makalelerin bir kısmı 10-12 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleşen STS Turkey 2019: Toplum için Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Konferansı’nda sunulmuştur.

Türkiye’de STS: Bilim ve Teknoloji Çalışmalarına Giriş” el kitabı, İTÜ Akademik Açık Arşiv’de bulunan e-kitap formatıyla erişime açıktır.