Misyon

STS TURKEY Bilim ve teknoloji çalışmaları, Türkiye Araştırma Ağıdır. (STS olarak bilinen alan, Türkçe’de kimi zaman BTÇ veya BTT olarak kısaltılır.) 2017’de bilim, teknoloji ve tıp alanında Türkiye’de çalışmalar yapan araştırmacıları birleştirecek bir platform olarak kurulmuştur.  

STS TURKEY’in hedefleri 

  • Türkiye’de bu alanda çalışan araştırmacılar arasındaki etkileşimi arttırmak, yerel ve uluslararası işbirliklerini teşvik etmek, bu amaçla disiplinler arası ve çok yöntemli bir STS yaklaşımını savunmak,
  • Türkiye’de konferanslar düzenleyerek, etkinlik ve yayın faaliyetlerini destekleyerek STS yaklaşımının yaygınlığını ve görünürlüğünü arttırmak,
  • Tüm seviyelerde STS eğitimini iyileştirmek ve teşvik etmek, araştırmacıların ve doktora öğrencilerinin STS ile ilgili becerilerini (teorik bilgi ve araştırma bilgisi gibi) desteklemektir. 

STS TURKEY’in etkinlikleri arasında yerel STS faaliyetlerinin farklı taraflarla birlikte organizasyonunu ve düzenli STS TURKEY toplantılarını içerir. STS TURKEY ulusal ve uluslar arası düzeylerde Türkiye’deki STS araştırmacılarını temsil eder. Bilim insanları ve toplum arasında alışverişi teşvik ederek bilim ve teknolojinin hiç durmadan artan toplumsal önemini tartışmayı açmayı amaçlar. STS TURKEY ağı üyeliği, bilim, teknoloji ve tıp alanındaki dönüşümlerin toplumsal bağlamıyla ilgilenen herkese açıktır.