Disiplinlerarası yaklaşım üzerine temellenen bilim ve teknoloji çalışmaları alanı kapsamında ele alınan kuramlar, kavramlar ve tartışmalara dair katılımcılara altyapı sağlamayı hedefleyen STS TURKEY Bilim, Teknoloji ve Toplum Kış Okulu, bu yıl ilk kez 14-16 Ocak tarihlerinde Ankara’da gerçekleşti. ODTÜ Tasarım Fabrikası’nın evsahipliği ve desteği, Bilkent Üniversitesi ile Bilkent STS Network’ün katkılarıyla gerçekleşen Kış Okulu, üç gün boyunca 10 farklı konunun ve katılımcıların araştırma konularının tartışıldığı dopdolu bir programa sahipti.

Farklı bilim dallarının gerek kuramsal gerekse uygulama tarafında faaliyet gösteren katılımcılar ilk gün Doç Dr. Erkan Saka’dan dijital antropoloji alanı, Dr. Robin Ann Downey’den sorumlu araştırma ve yenilikçilik yaklaşımı, Dr. Talya Şans Uçaryılmaz’dan teknoloji ve hukuk ilişkisi ile Dr. Eric Deibel’den biyopolitika ve aktör ağ teorisinin güncel uygulamalarına dair bilgilendi.

Bilim ve teknoloji çalışmaları alanının temel çerçevesi ve araştırma yöntemlerine odaklanan ikinci gün; Dr. Melike Şahinol bilim ve teknoloji alanında nitel araştırma yöntemi ve nitel veri analizi, doktor öğretim üyesi Arsev Umur Aydınoğlu disiplinlerarası çalışmaların kapsamı ve yapısı, Prof. Dr. Teoman Pamukçu niceliksel araştırma yöntemi olan etki analizi ve Dr. Emine Öncüler Yayalar teknolojinin toplumsal inşası kuramını anlattı.

Programın son günü Dr. Muhsin Doğan ekonomi perspektifinden bilimi, Dr. Şafak Kılıçtepe ise bilim ve teknoloji çalışmalarında feminist kuramın kapsamını tartışmaya açtı. Doğa, insani, iktisadi, idari ve sosyal bilimler gibi farklı alanlardan gelen katılımcılar araştırma konuları ve tasarladıkları projelerini sunarak eğitmenlerle beraber tartışma olanağını yakaladı.

STS TURKEY Bilim, Teknoloji ve Toplum Kış Okulu 2020’ye dair akışı Twitter’da kullandığımız #ststurkeyws20 etiketi üzerinden de inceleyebilirsiniz.