Ülkemizdeki bilim, teknoloji ve tıp alanlarında sosyal ve beşeri çalışmalar yapan araştırmacıları bir araya getirmek ve disiplinlerarası yapısıyla bilinen bilim ve teknoloji çalışmaları alanı çerçevesindeki yaklaşımlara ve eğitimlere ortak bir zeminde yer vermek amaçlarıyla oluşan STS Turkey Araştırma Ağı; bu çerçevede yürüttüğü temel faaliyetlerden biri olan STS Turkey Toplum için Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Konferansını sürdürmeye devam ediyor.

Konferans serisinin üçüncüsü olan STS Turkey 2020; STS Turkey, Ankara Üniversitesi Bilim ve Toplum Çalışmaları Anabilim Dalı ve Konya Bilim Merkezi’nin katkılarıyla 14-16 Ekim 2020 tarihleri arasında Konya Bilim Merkezi’nde gerçekleşecek. Bu yılki bilimsel toplantının ve tartışmaların odağı ise “STS: Bir Disiplin Olarak Kimlik İnşası” teması etrafında şekillenecek.

Katılmak isteyen araştırmacılar ve akademisyenler, bildiri özetlerini en geç 10 Nisan 2020’ye kadar konferans@ststurkey.net’e gönderebilir. Bildiri, poster ve oturum önerilerine dair dikkat edilmesi gerekenler aşağıda belirtilmiştir.

 

Tam Bildiri

500 kelimelik bildiri özeti (bildiri başlığı, yazar isimleri ve kurumları, ve 5 anahtar kelime ile) konferans@ststurkey.net adresine başlıkta “STS TURKEY 2020 Bildiri Özeti” ifadesi bulunacak şekilde gönderilir.

Hakem değerlendirmesi sonucunda tam bildiriye uygun görülemeyen özetlerin poster olarak sunulması önerilebilir. Poster sunumu yapmayı tercih edenler ise başvururken bu tercihlerini e-postada belirtmelidir.

 

Özel Oturum Önerisi

1000 kelimelik özel oturum metni (Özel oturum başlığı, sunulacak bildiri başlıkları, oturum başkanı ismi ve oturuma katılacak kişilerin isim ve kurumları ile) konferans@ststurkey.net adresine başlıkta “STS TURKEY 2020 Özel Oturum” ifadesi bulunacak şekilde gönderilir.